Βρέθηκαν 110 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Part_A  / Διάλεξη 2 2015 01:05:55
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Part_Β  / Διάλεξη 2 2015 00:40:05
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 4 Part_B  / Διάλεξη 4 2015 00:54:18
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Part_A  / Διάλεξη 5 2015 00:50:23
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Part_B  / Διάλεξη 5 2015 00:37:19
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Part_A  / Διάλεξη 6 2015 00:54:36
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Part_B  / Διάλεξη 6 2015 01:01:27
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Part_A  / Διάλεξη 7 2015 01:00:29
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Part_B  / Διάλεξη 7 2015 00:49:20
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 8 Part_A  / Διάλεξη 8 2015 00:43:25
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 9 Part_B  / Διάλεξη 9 2015 00:47:33
[Play] "Αναλυτική του ωραίου στον «Ιππία (μείζονα)»"  / Διάλεξη 2 2014 01:25:07
[Play] "Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη Ι"  / Διάλεξη 5 2014 01:12:40
[Play] "Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ"  / Διάλεξη 6 2014 01:37:55
[Play] "Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙΙ"  / Διάλεξη 7 2014 01:22:36
[Play] "Καντ Ι":εισαγωγή και προσδιορισμός των καλαισθητικών κρίσεων κατά το ποιόν"  / Διάλεξη 8 2014 01:32:51
[Play] "Καντ ΙΙ": προσδιορισμός των καλαισθητικών κρίσεων κατά το ποσόν, την αναφορά και τον τρόπο"    / Διάλεξη 9 2014 01:29:27
[Play] "Ποίηση και τέχνη:Πλάτωνος Ιων''  / Διάλεξη 3 2014 01:17:55
[Play] ''Η έννοια της μίμησης στον Κρατύλο και την Πολιτεία"  / Διάλεξη 4 2014 01:07:23
[Play] 01 Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 01:23:34
Top