Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα       Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού    Αφαίρεση Όλων 

 

Machine Tools design and analysis-Process planning  / Διάλεξη 1 (Χρυσολούρης ΓεώργιοςΚαθηγητής)

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Εργαλειομηχανές και μηχανουργικός εξοπλισμός-τύποι και λειτουργία. Σχεδιασμός εργαλειομηχανών για διεργασίες διαμόρφωσης και αφαίρεσης υλικού. Έλεγχος και αυτοματισμοί εργαλειομηχανών. Τεχνολογικός προγραμματισμός παραγωγής (Process Planning) - βασικές έννοιες και μέθοδοι
Εξάμηνο: 4o 2015-05-14 00:40:54 456
Design and Operation of Manufacturing Systems  / Διάλεξη 2 (Χρυσολούρης ΓεώργιοςΚαθηγητής)

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Σχεδιασμός και λειτουργία συστημάτων παραγωγής - εφαρμογές
Εξάμηνο: 4o 2015-05-14 00:28:20 349
The system of manufacturing  / Διάλεξη 1 (Χρυσολούρης ΓεώργιοςΚαθηγητής)

Μηχανουργική Τεχνολογία I, Τμήμα Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Κόστος, χρόνος, ευελιξία και ποιότητα στην παραγωγή
Εξάμηνο: 3o 2015-04-29 00:43:25 334
Manufacturing Processes  / Διάλεξη 2 (Χρυσολούρης ΓεώργιοςΚαθηγητής)

Μηχανουργική Τεχνολογία I, Τμήμα Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Διεργασίες παραγωγής - γενικά. Διεργασίες χύτευσης, διαμόρφωσης, αφαίρεσης υλικού και σύνδεσης. Συγκριτική μελέτη των διεργασιών
Εξάμηνο: 3o 2015-04-29 00:34:24 280