Βρέθηκαν 38 αποτελέσματα       Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας    Αφαίρεση Όλων 

 

37. Κβαντικό Hardware  / Διάλεξη 37 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κριτήρια di Vincenzo, τεχνολογίες κατασκευής κβαντικών υπολογιστικών συστημάτων, αδιαβατική προσέγγιση.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-29 00:19:23 82
38. Επίλογος  / Διάλεξη 38 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Προοπτικές και εφαρμογές κβαντικών αλγορίθμων.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-29 00:19:25 73
36. Χρήση Ancillary Qubits  / Διάλεξη 36 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τρόπος χρήσης βοηθητικών (ancillary) qubits. Παράδειγμα: κβαντικός διαιρέτης πιθανότητας.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-22 00:08:34 64
32. Κρυπτογράφηση RSA  / Διάλεξη 32 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παρουσίαση και επεξήγηση της διαδικασίας κρυπτογράφησης RSA και της παραγοντοποίησης ακεραίων με την εύρεση περιόδου περιοδικής συνάρτησης.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-15 00:33:28 67
33. Αλγόριθμος Shor  / Διάλεξη 33 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παρουσίαση και επεξήγηση του αλγορίθμου του Shor για τον υπολογισμό της περιόδου περιοδικής συνάρτησης σε πολυωνυμικό χρόνο.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-15 00:26:08 75

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διευκρινίσεις και απορίες για τον αλγόριθμο του Shor.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-15 00:04:22 68
35. Quantum Error Correction  / Διάλεξη 35 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διόρθωση bit-flips και σφαλμάτων φάσης σε κβαντικά συστήματα.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-15 00:22:26 66
29. Ορισμός και Χρήση Oracle  / Διάλεξη 29 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κλασικό και κβαντικό oracle, ορισμός και χρήση.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-08 00:18:28 73
30. Αλγόριθμος Grover  / Διάλεξη 30 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και εξήγηση λειτουργίας του αλγορίθμου Grover, υπολογιστική προσομοίωση και εφαρμογές.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-08 01:26:48 57
31. Κβαντικός Μετασχηματισμός Fourier  / Διάλεξη 31 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παρουσίαση και επεξήγηση του κβαντικού μετασχηματισμού Fourier (QFT). Παραδείγματα.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-08 00:34:22 66
25. Κβαντική Διαπλοκή και Καταστάσεις Bell  / Διάλεξη 25 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ορισμός και επεξήγηση του φαινομένου της κβαντικής διαπλοκής. Καταστάσεις Bell και μετατροπές μεταξύ τους με την Conditional Pauli Gate.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:51:33 142
26. Superdense Coding  / Διάλεξη 26 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και εξήγηση λειτουργίας της διαδικασίας και του κυκλώματος superdense coding.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:07:50 61
27. Κβαντική Τηλεμεταφορά  / Διάλεξη 27 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και εξήγηση λειτουργίας της διαδικασίας και του κυκλώματος της κβαντικής τηλεμεταφοράς.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:16:41 81
28. Αλγόριθμος Deutsch  / Διάλεξη 28 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παρουσίαση και επεξήγηση του κβαντικού αλγορίθμου Deutsch.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:53:51 88
20. Θεώρημα Αδυναμίας Διακλάδωσης  / Διάλεξη 20 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Απόδειξη του θεωρήματος αδυναμίας διακλάδωσης (no-cloning theorem) και εξήγηση της σημασίας του.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:20:38 78
22. Υπολογισμοί σε Κβαντικά Κυκλώματα  / Διάλεξη 22 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Επεξήγηση διαδικασιών υπολογισμού κβαντικών κυκλωμάτων με εκτεταμένα παραδείγματα.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:45:55 86
23. Completeness (Closure) Relation  / Διάλεξη 23 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και απόδειξη του Completeness (ή Closure) Relation και χρήση του για τον υπολογισμό ορθομοναδιαίων πινάκων κβαντικών πυλών.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:28:58 83
24. Υπολογισμοί σε Κβαντικά Κυκλώματα (συνέχεια)  / Διάλεξη 24 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Συνέχεια παραδειγμάτων υπολογισμού κβαντικών κυκλωμάτων. Ασκήσεις.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:36:20 69
15. Qubits  / Διάλεξη 15 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Γραφική και μαθηματική αναπαράσταση της κατάστασης ενός Qubit. Υπέρθεση βασικών καταστάσεων. Καθολική φάση (global phase).
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:13:15 89
16. Σφαίρα Bloch  / Διάλεξη 16 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αναπαράσταση κατάστασης qubit πάνω στη σφαίρα Bloch. Παράδειγμα. Διάκριση καταστάσεων με παρατήρηση.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:23:32 81