Βρέθηκαν 38 αποτελέσματα   RSS     Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] 37. Κβαντικό Hardware  / Διάλεξη 37 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κριτήρια di Vincenzo, τεχνολογίες κατασκευής κβαντικών υπολογιστικών συστημάτων, αδιαβατική προσέγγιση.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-29 00:19:23 572
[Play] 38. Επίλογος  / Διάλεξη 38 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Προοπτικές και εφαρμογές κβαντικών αλγορίθμων.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-29 00:19:25 474
[Play] 36. Χρήση Ancillary Qubits  / Διάλεξη 36 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τρόπος χρήσης βοηθητικών (ancillary) qubits. Παράδειγμα: κβαντικός διαιρέτης πιθανότητας.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-22 00:08:34 440
[Play] 32. Κρυπτογράφηση RSA  / Διάλεξη 32 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παρουσίαση και επεξήγηση της διαδικασίας κρυπτογράφησης RSA και της παραγοντοποίησης ακεραίων με την εύρεση περιόδου περιοδικής συνάρτησης.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-15 00:33:28 470
[Play] 33. Αλγόριθμος Shor  / Διάλεξη 33 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παρουσίαση και επεξήγηση του αλγορίθμου του Shor για τον υπολογισμό της περιόδου περιοδικής συνάρτησης σε πολυωνυμικό χρόνο.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-15 00:26:08 579

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διευκρινίσεις και απορίες για τον αλγόριθμο του Shor.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-15 00:04:22 453
[Play] 35. Quantum Error Correction  / Διάλεξη 35 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διόρθωση bit-flips και σφαλμάτων φάσης σε κβαντικά συστήματα.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-15 00:22:26 456
[Play] 31. Κβαντικός Μετασχηματισμός Fourier  / Διάλεξη 31 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παρουσίαση και επεξήγηση του κβαντικού μετασχηματισμού Fourier (QFT). Παραδείγματα.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-08 00:34:22 549
[Play] 29. Ορισμός και Χρήση Oracle  / Διάλεξη 29 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κλασικό και κβαντικό oracle, ορισμός και χρήση.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-08 00:18:28 657
[Play] 30. Αλγόριθμος Grover  / Διάλεξη 30 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και εξήγηση λειτουργίας του αλγορίθμου Grover, υπολογιστική προσομοίωση και εφαρμογές.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-08 01:26:48 561
[Play] 26. Superdense Coding  / Διάλεξη 26 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και εξήγηση λειτουργίας της διαδικασίας και του κυκλώματος superdense coding.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:07:50 441
[Play] 27. Κβαντική Τηλεμεταφορά  / Διάλεξη 27 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και εξήγηση λειτουργίας της διαδικασίας και του κυκλώματος της κβαντικής τηλεμεταφοράς.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:16:41 544
[Play] 28. Αλγόριθμος Deutsch  / Διάλεξη 28 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παρουσίαση και επεξήγηση του κβαντικού αλγορίθμου Deutsch.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:53:51 564
[Play] 25. Κβαντική Διαπλοκή και Καταστάσεις Bell  / Διάλεξη 25 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ορισμός και επεξήγηση του φαινομένου της κβαντικής διαπλοκής. Καταστάσεις Bell και μετατροπές μεταξύ τους με την Conditional Pauli Gate.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:51:33 679
[Play] 20. Θεώρημα Αδυναμίας Διακλάδωσης  / Διάλεξη 20 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Απόδειξη του θεωρήματος αδυναμίας διακλάδωσης (no-cloning theorem) και εξήγηση της σημασίας του.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:20:38 505
[Play] 22. Υπολογισμοί σε Κβαντικά Κυκλώματα  / Διάλεξη 22 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Επεξήγηση διαδικασιών υπολογισμού κβαντικών κυκλωμάτων με εκτεταμένα παραδείγματα.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:45:55 541
[Play] 23. Completeness (Closure) Relation  / Διάλεξη 23 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και απόδειξη του Completeness (ή Closure) Relation και χρήση του για τον υπολογισμό ορθομοναδιαίων πινάκων κβαντικών πυλών.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:28:58 469

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Συνέχεια παραδειγμάτων υπολογισμού κβαντικών κυκλωμάτων. Ασκήσεις.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:36:20 443

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή καταστάσεων κβαντικών καταχωρητών με τανυστικό γινόμενο. Παραδείγματα. Ιδιότητες τανυστικού γινομένου.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:26:48 1120
[Play] 19. Παράδειγμα Υπολογισμού με Κβαντικές Πύλες  / Διάλεξη 19 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Έκφραση διάταξης ιντερφερόμετρου Mach-Zehnder σε μορφή κβαντικού κυκλώματος και επαλήθευση λειτουργίας του με κβαντικό υπολογισμό.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:09:27 461
Top