Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1-2C  / Μέρος 1 2014 00:21:52
[Play] Τίτλος 8  / Διάλεξη 8 2015 01:50:32
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 5 2014_11_14_Part_B  / Μέρος 2 2014 00:21:58
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 3 2014_10_17_Part_A  / Μέρος 1 2014 00:42:18
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 5 2014_11_14_Part_C  / Μέρος 3 2014 00:27:01
[Play] (3-3) Άσκηση πάνω στη δομή του ατόμου 2015 00:07:14
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 2 2014_10_10 PartB  / Μέρος 2 2014 00:38:31
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 4 2014_10_24_4-2B  / Μέρος 2 2014 00:07:36
[Play] Τίτλος 10  / Διάλεξη 10 2015 00:59:59
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 4 2014_10_24_Part_C  / Μέρος 3 2014 00:21:46
[Play] (2-1) Φυσική Κατάσταση ουσιών 2015 00:02:17
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2014_10_03 PartC  / Μέρος 3 2014 00:24:14
[Play] (5-2) Ονοματολογία οξέων 2015 00:21:43
[Play] Τίτλος 5  / Διάλεξη 5 2015 02:13:24
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 4 2014_10_24_Part_B  / Μέρος 2 2014 00:34:53
[Play] Τίτλος 2  / Διάλεξη 2 2015 01:55:44
[Play] Τίτλος 6  / Διάλεξη 6 2015 00:57:18
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 3 2014_10_17_Part_B  / Μέρος 2 2014 00:34:52
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 2 2014_10_10 PartA  / Μέρος 1 2014 00:35:41
[Play] Τίτλος 3  / Διάλεξη 3 2015 01:54:06
Top