Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Τίτλος 2  / Διάλεξη 2 2015 01:55:44
[Play] Τίτλος 9  / Διάλεξη 9 2015 00:54:56
[Play] Τίτλος 10  / Διάλεξη 10 2015 00:59:59
[Play] Τίτλος 1  / Διάλεξη 1 2015 01:25:29
[Play] Τίτλος 3  / Διάλεξη 3 2015 01:54:06
[Play] Τίτλος 4  / Διάλεξη 4 2015 01:42:29
[Play] Τίτλος 5  / Διάλεξη 5 2015 02:13:24
[Play] Τίτλος 6  / Διάλεξη 6 2015 00:57:18
[Play] Τίτλος 8  / Διάλεξη 8 2015 01:50:32
[Play] (5-4) Ηλεκτραρνητικότητα - Πολωμένος Δεσμός 2015 00:16:45
[Play] (1-1) Σημαντικά Ψηφία 2015 00:10:00
[Play] (1-2) Μετατροπές Μονάδων 2015 00:06:32
[Play] (1-3) Πρόβλημα συνδυασμένων δεξιοτήτων 2015 00:11:37
[Play] (2-1) Φυσική Κατάσταση ουσιών 2015 00:02:17
[Play] (2-2) Φυσική κατάσταση ουσιών Ερωτήσεις 2015 00:08:04
[Play] (3-1) Ατομικός και Μαζικός Αριθμός 2015 00:26:23
[Play] (3-2) Διατάξη ηλεκτρονίων 2015 00:09:00
[Play] (3-3) Άσκηση πάνω στη δομή του ατόμου 2015 00:07:14
[Play] (5-1) Τύποι Ιοντικών ενώσεων 2015 00:09:29
[Play] (5-2) Ονοματολογία οξέων 2015 00:21:43
Top