Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 2 2014_10_10 2-2A  / Μέρος 2 2014 00:13:20
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1-2C  / Μέρος 1 2014 00:21:52
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1-2B  / Μέρος 1 2014 00:11:34
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1-1A  / Μέρος 1 2014 00:18:58
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2014_10_03 PartC  / Μέρος 3 2014 00:24:14
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2014_10_03 PartB  / Μέρος 2 2014 00:46:22
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2014_10_03 PartA  / Μέρος 1 2014 00:39:00
[Play] 1-3a  / Μέρος 3 2014 00:02:57
[Play] 1-3C  / Μέρος 3 2014 00:06:14
[Play] (9-3) Δείκτες 2015 00:03:36
[Play] (9-2) Ρυθμιστικό διάλυμα 2015 00:07:34
[Play] (9-1) pH 2015 00:06:49
[Play] (8-3) Αριθμός οξείδωσης 2015 00:02:08
[Play] (8-2) Στοιχειομετρία αντιδράσεων 2015 00:19:52
[Play] (8-1) Ισοστάθμιση αντιδράσεων 2015 00:10:28
[Play] (7-2) Αραίωση διαλυμάτων 2015 00:17:57
[Play] (7-1) Συγκέντρωση διαλυμάτων 2015 00:04:58
[Play] (6-2) Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 2015 00:16:41
[Play] (6-1) Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 2015 00:19:20
[Play] (5-6) Ερωτήσεις 2015 00:08:40
Top