Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Αβούρης Νικόλαος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ενότητα 02.2 - Οπτική αντίληψη: Από το γενικό στο επιμέρους  / Διάλεξη 2 2014 00:32:51
[Play] Ενότητα 02.3 - Οπτική αντίληψη: Από το επιμέρους στο γενικό  / Διάλεξη 2 2014 00:15:24
[Play] Ενότητα 02.4 - Η γνωστική λειτουργία της προσοχής  / Διάλεξη 2 2014 00:21:07
[Play] Ενότητα 02.5 - Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης: Τεχνικές υποστήριξης της εστίασης της προσοχής  / Διάλεξη 2 2014 00:22:41
[Play] Ενότητα 03.1 - Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 3 2014 00:20:52
[Play] Ενότητα 03.2 - Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το αισθητήριο υποσύστημα  / Διάλεξη 3 2014 00:20:33
[Play] Ενότητα 03.3 - Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το γνωστικό υποσύστημα  / Διάλεξη 3 2014 00:31:39
[Play] Ενότητα 03.4 - Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το κινητήριο υποσύστημα και ο κύκλος αντίληψη-αναγνώριση-δράση  / Διάλεξη 3 2014 00:09:48
[Play] Ενότητα 03.5 - Το μοντέλο GOMS  / Διάλεξη 3 2014 00:17:35
[Play] Ενότητα 03.6 - Μοντέλα ερεθίσματος απόκρισης  / Διάλεξη 3 2014 00:28:14
[Play] Ενότητα 04.1 - Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 4 2014 00:31:33
[Play] Ενότητα 04.2 - Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Παράδειγμα μοντελοποίησης εργασιών  / Διάλεξη 4 2014 00:35:27
[Play] Ενότητα 04.3 - Γνωσιακές θεωρίες, μοντέλα και αρχιτεκτονικές  / Διάλεξη 4 2014 00:25:14
[Play] Ενότητα 04.4 - Οργάνωση γνώσης: Νοητικά μοντέλα  / Διάλεξη 4 2014 00:32:28
[Play] Ενότητα 05.1 - Συσκευές εισόδου: Πληκτρολόγιο  / Διάλεξη 5 2014 00:18:10
[Play] Ενότητα 05.2 - Συσκευές εισόδου: Δεικτικές συσκευές  / Διάλεξη 5 2014 00:13:09
[Play] Ενότητα 05.3 - Συσκευές εξόδου: Οθόνες  / Διάλεξη 5 2014 00:16:17
[Play] Ενότητα 05.4 - Είσοδος-Έξοδος με ήχο ή ομιλία  / Διάλεξη 5 2014 00:06:49
[Play] Ενότητα 06.1 - Στυλ αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 6 2014 00:07:41
[Play] Ενότητα 06.2 - Απευθείας χειρισμός: Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και προβληματισμοί  / Διάλεξη 6 2014 00:30:53
Top