Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Αβούρης Νικόλαος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ενότητα 06.3 - Απευθείας χειρισμός: Βασικές αρχές σχεδιασμού  / Διάλεξη 6 2014 00:17:02
[Play] Ενότητα 06.4 - Απευθείας χειρισμός: Αρχές σχεδίασης εικονικών αναπαραστάσεων  / Διάλεξη 6 2014 00:23:58
[Play] Ενότητα 06.5 - Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Μενού  / Διάλεξη 6 2014 00:20:59
[Play] Ενότητα 06.6 - Οργάνωση πληροφορίας, Θεωρία αναζήτησης πληροφορίας, Πληροφοριακή οσμή  / Διάλεξη 6 2014 00:13:32
[Play] Ενότητα 06.7 - Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Φόρμες και παράθυρα διαλόγου  / Διάλεξη 6 2014 00:13:43
[Play] Ενότητα 06.8 - Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Γλώσσες εντολών  / Διάλεξη 6 2014 00:07:50
[Play] Ενότητα 07.1 - Η έννοια της σχεδίασης (design)  / Διάλεξη 7 2014 00:21:06
[Play] Ενότητα 07.2 - Μοντέλα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού και ανθρωποκεντρική σχεδίαση  / Διάλεξη 7 2014 00:18:05
[Play] Ενότητα 07.3 - Ανάλυση χρηστών  / Διάλεξη 7 2014 00:19:05
[Play] Ενότητα 07.4 - Ανάλυση εργασιών  / Διάλεξη 7 2014 00:35:13
[Play] Ενότητα 07.5 - Τεχνικές ανάλυσης χρηστών και εργασιών  / Διάλεξη 7 2014 00:28:57
[Play] Ενότητα 08.1 - Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 8 2014 00:15:10
[Play] Ενότητα 08.2 - Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Παραδείγματα συλλογών κανόνων  / Διάλεξη 8 2014 00:31:30
[Play] Ενότητα 08.3 - Δημιουργία πρωτοτύπων  / Διάλεξη 8 2014 00:25:42
[Play] Ενότητα 08.4 - Οργάνωση πληροφορίας και ταξινόμηση καρτών  / Διάλεξη 8 2014 00:09:18
[Play] Ενότητα 09.1 - Προδιαγραφές ευχρηστίας: Στόχοι και παράμετροι ευχρηστίας  / Διάλεξη 9 2014 00:29:32
[Play] Ενότητα 09.2 - Προδιαγραφές ευχρηστίας: Δείκτες ευχρηστίας  / Διάλεξη 9 2014 00:18:15
[Play] Ενότητα 09.3 - Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 9 2014 00:10:09
[Play] Ενότητα 09.4 - Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Διάγραμμα καταστάσεων  / Διάλεξη 9 2014 00:26:28
[Play] Ενότητα 09.5 - Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Συμβολισμός ενεργειών χρήστη (UAN)  / Διάλεξη 9 2014 00:28:27
Top