Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Αβούρης Νικόλαος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Κοινωνική και ηθική διάσταση (Μέρος 2)  / Διάλεξη 25 2014 01:17:00
[Play] Ενότητα 06.1 - Στυλ αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 6 2014 00:07:41
[Play] Ενότητα 05.3 - Συσκευές εξόδου: Οθόνες  / Διάλεξη 5 2014 00:16:17
[Play] Ενότητα 11.2 - Τεχνολογίες αναγνώρισης χειρονομιών  / Διάλεξη 11 2014 00:39:45
[Play] Ενότητα 07.2 - Μοντέλα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού και ανθρωποκεντρική σχεδίαση  / Διάλεξη 7 2014 00:18:05
[Play] Ενότητα 09.3 - Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 9 2014 00:10:09
[Play] Ενότητα 09.5 - Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Συμβολισμός ενεργειών χρήστη (UAN)  / Διάλεξη 9 2014 00:28:27
[Play] Ενότητα 12.3 - Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Διαδικασία απτικής απόδοσης  / Διάλεξη 12 2014 00:29:20
[Play] Ενότητα 02.3 - Οπτική αντίληψη: Από το επιμέρους στο γενικό  / Διάλεξη 2 2014 00:15:24
[Play] Ενότητα 03.3 - Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το γνωστικό υποσύστημα  / Διάλεξη 3 2014 00:31:39
[Play] Ενότητα 02.2 - Οπτική αντίληψη: Από το γενικό στο επιμέρους  / Διάλεξη 2 2014 00:32:51
[Play] Ενότητα 12.4 - Εφαρμογές απτικής αλληλεπίδρασης  / Διάλεξη 12 2014 00:15:10
[Play] Ενότητα 12.2 - Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Απτικές συσκευές  / Διάλεξη 12 2014 00:16:52
[Play] Ενότητα 09.2 - Προδιαγραφές ευχρηστίας: Δείκτες ευχρηστίας  / Διάλεξη 9 2014 00:18:15
[Play] Ενότητα 09.4 - Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Διάγραμμα καταστάσεων  / Διάλεξη 9 2014 00:26:28
[Play] Ενότητα 04.3 - Γνωσιακές θεωρίες, μοντέλα και αρχιτεκτονικές  / Διάλεξη 4 2014 00:25:14
[Play] Ενότητα 07.3 - Ανάλυση χρηστών  / Διάλεξη 7 2014 00:19:05
[Play] Ενότητα 03.4 - Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το κινητήριο υποσύστημα και ο κύκλος αντίληψη-αναγνώριση-δράση  / Διάλεξη 3 2014 00:09:48
[Play] Ενότητα 08.3 - Δημιουργία πρωτοτύπων  / Διάλεξη 8 2014 00:25:42
[Play] Ενότητα 11.1 - Οπτικές διεπαφές και ανθρώπινες χειρονομίες  / Διάλεξη 11 2014 00:33:53
Top