Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα   RSS     Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Χωρητικότητα καναλιού (Φροντιστήριο - Μέρος Β) 2014 00:34:47
[Play] Θεωρία Ρυθμού-Παραμόρφωσης 2014 00:42:39
[Play] Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής (Μέρος Α) 2014 00:36:57
[Play] Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής (Μέρος Β) 2014 00:43:58
[Play] Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής (Μέρος Γ) 2014 00:35:35
[Play] Κωδικοποίηση Κυματομορφής (Μέρος Α) 2014 00:42:35
[Play] Κωδικοποίηση Κυματομορφής (Μέρος Β) 2014 00:48:17
[Play] Κωδικοποίηση Κυματομορφής (Μέρος Γ) και Γεωμετρική Αναπαράσταση Κυματομορφών Σήματος (Μέρος Α) 2014 01:16:55
[Play] Κβάντιση κυματομορφής (Φροντιστήριο - Μέρος Α) 2014 00:47:18
[Play] Κβάντιση κυματομορφής (Φροντιστήριο - Μέρος Β) 2014 00:28:07
[Play] Ψηφιακή διαμόρφωση - Διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος 2014 00:35:29
[Play] Γεωμετρική αναπαράσταση κυματομορφών σήματος (Μέρος Β) 2014 00:36:09
[Play] Ψηφιακή διαμόρφωση - Δισδιάστατες κυματομορφές σήματος (Μέρος Β) 2014 00:39:14
[Play] Ψηφιακή διαμόρφωση - Δισδιάστατες κυματομορφές σήματος (Μέρος Α) 2014 00:37:52
[Play] Ψηφιακή διαμόρφωση πολυδιάστατων χώρων 2014 00:43:42
[Play] Γεωμετρική αναπαράσταση κυματομορφών σήματος (Φροντιστήριο) 2014 00:33:24
[Play] Βέλτιστος δέκτης 2015 01:33:06
[Play] Μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN (Μέρος Α) 2015 00:54:12
[Play] Μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN (Μέρος Β) 2015 00:27:36
[Play] Ζωνοπεριορισμένα κανάλια και σχεδιασμός σήματος 2015 00:59:45
Top