Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα   RSS     Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής (Μέρος Α) 2014 00:36:57
[Play] Θεωρία Ρυθμού-Παραμόρφωσης 2014 00:42:39
[Play] Χωρητικότητα καναλιού (Φροντιστήριο - Μέρος Β) 2014 00:34:47
[Play] Χωρητικότητα καναλιού (Φροντιστήριο - Μέρος Α) 2014 00:30:50
[Play] Εντροπία πηγής, κωδικοποίηση Huffman, επέκταση πηγής (Φροντιστήριο - Μέρος Β) 2014 00:30:07
[Play] Εντροπία πηγής, κωδικοποίηση Huffman, επέκταση πηγής (Φροντιστήριο - Μέρος Α) 2014 00:37:56
[Play] Θεωρία Πληροφορίας - Κωδικοποίηση πηγής (Μέρος Β) 2014 00:50:07
[Play] Θεωρία πληροφορίας - Κωδικοποίηση καναλιού 2014 00:40:04
[Play] Θεωρία πληροφορίας - Βασικές έννοιες (Μέρος Β) 2014 00:39:35
[Play] Θεωρία Πληροφορίας - Κωδικοποίηση πηγής (Μέρος Α) 2014 00:41:44
[Play] Στοχαστικές διαδικασίες - Βασικές έννοιες (Μέρος Δ) 2014 00:45:19
[Play] Θεωρία πληροφορίας - Βασικές έννοιες (Μέρος Α) 2014 00:39:42
[Play] Στοχαστικές διαδικασίες - Βασικές έννοιες (Μέρος Γ) 2014 00:44:49
[Play] Στοχαστικές διαδικασίες - Βασικές έννοιες (Μέρος Β) 2014 00:40:24
[Play] Μαθηματικά μοντέλα καναλιών 2014 00:46:08
[Play] Στοχαστικές διαδικασίες - Βασικές έννοιες (Μέρος Α) 2014 00:34:34
[Play] Το κανάλι μετάδοσης (Μέρος Α) 2014 00:40:34
[Play] Το κανάλι μετάδοσης (Μέρος Β) 2014 00:33:19
[Play] Εισαγωγή (Μέρος Γ) 2014 00:43:30
[Play] Εισαγωγή (Μέρος Δ) 2014 00:36:16
Top