Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2014_10_03 PartC  / Μέρος 3 2014 00:24:14
[Play] (2-1) Φυσική Κατάσταση ουσιών 2015 00:02:17
[Play] (5-2) Ονοματολογία οξέων 2015 00:21:43
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 4 2014_10_24_Part_C  / Μέρος 3 2014 00:21:46
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 4 2014_10_24_4-2B  / Μέρος 2 2014 00:07:36
[Play] Τίτλος 10  / Διάλεξη 10 2015 00:59:59
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 2 2014_10_10 PartB  / Μέρος 2 2014 00:38:31
[Play] (3-3) Άσκηση πάνω στη δομή του ατόμου 2015 00:07:14
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 5 2014_11_14_Part_C  / Μέρος 3 2014 00:27:01
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 3 2014_10_17_Part_A  / Μέρος 1 2014 00:42:18
[Play] Τίτλος 8  / Διάλεξη 8 2015 01:50:32
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 5 2014_11_14_Part_B  / Μέρος 2 2014 00:21:58
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1-2C  / Μέρος 1 2014 00:21:52
[Play] Τίτλος 7  / Διάλεξη 7 2015 01:12:52
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 3 2014_10_17_3-1B  / Μέρος 1 2014 00:19:07
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 6 2014_11_21_Part_C  / Μέρος 3 2014 00:24:29
[Play] 1-3C  / Μέρος 3 2014 00:06:14
[Play] (3-2) Διατάξη ηλεκτρονίων 2015 00:09:00
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 2 2014_10_10 2-2A  / Μέρος 2 2014 00:13:20
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 3 2014_10_17_3-2B  / Μέρος 2 2014 00:16:20
Top