Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] (1-3) Πρόβλημα συνδυασμένων δεξιοτήτων 2015 00:11:37
[Play] (1-2) Μετατροπές Μονάδων 2015 00:06:32
[Play] (1-1) Σημαντικά Ψηφία 2015 00:10:00
[Play] (5-4) Ηλεκτραρνητικότητα - Πολωμένος Δεσμός 2015 00:16:45
[Play] Τίτλος 7  / Διάλεξη 7 2015 01:12:52
[Play] Τίτλος 2  / Διάλεξη 2 2015 01:55:44
[Play] Τίτλος 9  / Διάλεξη 9 2015 00:54:56
[Play] Τίτλος 10  / Διάλεξη 10 2015 00:59:59
[Play] Τίτλος 1  / Διάλεξη 1 2015 01:25:29
[Play] Τίτλος 3  / Διάλεξη 3 2015 01:54:06
[Play] Τίτλος 4  / Διάλεξη 4 2015 01:42:29
[Play] Τίτλος 5  / Διάλεξη 5 2015 02:13:24
[Play] Τίτλος 6  / Διάλεξη 6 2015 00:57:18
[Play] Τίτλος 8  / Διάλεξη 8 2015 01:50:32
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2014_10_03 PartC  / Μέρος 3 2014 00:24:14
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 4 2014_10_24_Part_C  / Μέρος 3 2014 00:21:46
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 5 2014_11_14_Part_C  / Μέρος 3 2014 00:27:01
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 8 2014_12_19_Part_H  / Μέρος 9 2014 00:06:02
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 8 2014_12_19_Part_J  / Μέρος 11 2014 00:04:52
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 3 2014_10_17_Part_B  / Μέρος 2 2014 00:34:52
Top