Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Αβούρης Νικόλαος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ενότητα 09.6 - Υλοποίηση διαδραστικών συστημάτων: Το μοντέλο Model-View-Controller (MVC)  / Διάλεξη 9 2014 00:13:26
[Play] Ενότητα 10.1 - Κατηγοριοποίηση μεθόδων και δεδομένων αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη  / Διάλεξη 10 2014 00:21:13
[Play] Ενότητα 10.2 - Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη  / Διάλεξη 10 2014 00:34:13
[Play] Ενότητα 10.3 - Πειραματικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη  / Διάλεξη 10 2014 00:33:29
[Play] Ενότητα 10.4 - Διερευνητικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη  / Διάλεξη 10 2014 00:30:52
[Play] Ενότητα 10.5 - Σύνταξη έκθεσης ευχρηστίας  / Διάλεξη 10 2014 00:09:42
[Play] Ενότητα 11.1 - Οπτικές διεπαφές και ανθρώπινες χειρονομίες  / Διάλεξη 11 2014 00:33:53
[Play] Ενότητα 11.2 - Τεχνολογίες αναγνώρισης χειρονομιών  / Διάλεξη 11 2014 00:39:45
[Play] Ενότητα 11.4 - Τεχνολογία προσβασιμότητας  / Διάλεξη 11 2014 00:26:28
[Play] Ενότητα 12.1 - Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αφής  / Διάλεξη 12 2014 00:24:52
[Play] Ενότητα 12.2 - Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Απτικές συσκευές  / Διάλεξη 12 2014 00:16:52
[Play] Ενότητα 12.3 - Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Διαδικασία απτικής απόδοσης  / Διάλεξη 12 2014 00:29:20
[Play] Ενότητα 12.4 - Εφαρμογές απτικής αλληλεπίδρασης  / Διάλεξη 12 2014 00:15:10
Top