Βρέθηκαν 36 αποτελέσματα   RSS     Μανουηλίδου Χριστίνα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία  / Διάλεξη 1 2014 01:32:41
[Play] Βασικές Έννοιες και Στόχοι Μαθήματος  / Διάλεξη 1 2013 01:10:56
[Play] Εισαγωγή στη Νευρογλωσσολογία  / Διάλεξη 1 2013 01:01:31
[Play] Αφασία τύπου Broca/Αγραμματισμός  / Διάλεξη 4 2013 01:24:43
[Play] Το δεξί ημισφαίριο  / Διάλεξη 7 2013 01:49:42
[Play] Αντίληψη προφορικού λόγου  / Διάλεξη 3 2014 00:25:29
[Play] Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: Δυσλεξία  / Διάλεξη 11 2013 01:37:26
[Play] Η γλώσσα στην άνοια ΙI: Πρωτοπαθής Προοδευτική Αφασία, Σημασιολογική Άνοια, Μνήμη και Άνοιες.  / Διάλεξη 10 2013 01:50:41
[Play] Κατάκτηση Λεξικού_partA  / Διάλεξη 4 2014 00:25:38
[Play] Νοητικές διεργασίες  / Διάλεξη 2 2014 01:52:38
[Play] Κατάκτηση λεξιλογίου-Ρήματα_partA  / Διάλεξη 5 2014 00:15:15
[Play] Κατάκτηση Σύνταξης 1: εισαγωγή  / Διάλεξη 7 2015 01:55:54
[Play] Νοητικό λεξικό  / Διάλεξη 5 2014 01:58:15
[Play] Γνωστική/Ψυχολογική Θεώρηση της Γλωσσικής Ανάπτυξης-Μεθοδολογία έρευνας  / Διάλεξη 2 2014 00:59:44
[Play] Αφασίες I  / Διάλεξη 2 2013 01:01:53
[Play] Νευροαπεικονιστικές Μέθοδοι και Τεχνικές ΙI  / Διάλεξη 6 2013 00:57:47
[Play] Κατάκτηση Λεξικού_partB  / Διάλεξη 4 2014 01:30:25
[Play] Κατάκτηση λεξιλογίου-Ρήματα_partB  / Διάλεξη 5 2014 01:12:53
[Play] Γλώσσα και σκέψη  / Διάλεξη 8 2014 01:39:33
[Play] Κατάκτηση Φωνολογίας  / Διάλεξη 3 2014 01:27:28
Top