Βρέθηκαν 36 αποτελέσματα   RSS     Μανουηλίδου Χριστίνα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Η γλώσσα στην άνοια Ι: νόσος Alzheimer, νόσος Parkinson  / Διάλεξη 9 2013 01:48:37
[Play] Η γλώσσα στη φυσιολογική γήρανση και στην άνοια  / Διάλεξη 8 2013 01:37:05
[Play] Επεξεργασία προτάσεων  / Διάλεξη 4 2014 00:57:52
[Play] Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία  / Διάλεξη 1 2014 01:32:41
[Play] Εισαγωγή στη Νευρογλωσσολογία  / Διάλεξη 1 2013 01:01:31
[Play] Γνωστική/Ψυχολογική Θεώρηση της Γλωσσικής Ανάπτυξης-Μεθοδολογία έρευνας  / Διάλεξη 2 2014 00:59:44
[Play] Γλώσσα και σκέψη  / Διάλεξη 8 2014 01:39:33
[Play] Γλώσσα και Λοιπές Νοητικές Ικανότητες  / Διάλεξη 10 2014 01:17:41
[Play] Γλωσσική επεξεργασία στους δίγλωσσους  / Διάλεξη 7 2014 02:04:36
[Play] Βιολογικές καταβολές της γλώσσας  / Διάλεξη 9 2014 00:51:17
[Play] Βασικές Έννοιες και Στόχοι Μαθήματος  / Διάλεξη 1 2013 01:10:56
[Play] Αφασίες I (Μέρος Β)  / Διάλεξη 3 2013 00:50:07
[Play] Αφασίες I  / Διάλεξη 2 2013 01:01:53
[Play] Αφασία τύπου Broca/Αγραμματισμός  / Διάλεξη 4 2013 01:24:43
[Play] Αντίληψη προφορικού λόγου  / Διάλεξη 3 2014 00:25:29
[Play] Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: Δυσλεξία  / Διάλεξη 11 2013 01:37:26
Top