Βρέθηκαν 78 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Θεατρικών Σπουδών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ενότητα 01: Εισαγωγή: Περίοδοι της Ιστορίας της Μουσικής- Γέννηση του Μουσικού Θεάτρου  / Διάλεξη 1 2014 01:59:32
[Play] Εισαγωγή - Ιστορικά στοιχεία. Ενότητα 1.  / Διάλεξη 1 2015 01:22:33
[Play] Οι διαφορές ανάμεσα στο ελληνικό και το ρωμαϊκό θέατρο. Ενότητα 9  / Διάλεξη 10 2015 00:41:34
[Play] lesson_7_partΒ (partB) 2015 01:21:45
[Play] lesson_15_partΑ 2015 00:39:48
[Play] lesson_6_partΒ 2015 01:07:57
[Play] lesson_10_partΒ 2015 01:15:10
[Play] Ο Βιτρούβιος και το αρχαίο θέατρο. Ενότητα 10  / Διάλεξη 11 2015 00:47:19
[Play] Φάσεις του Διονυσιακού θεάτρου. Ενότητα 3  / Διάλεξη 3 2015 01:02:24
[Play] lesson_1_partA 2015 00:52:03
[Play] Το θέατρο της Πριήνης και η θεωρία για τον ανελκυστήρα. Ενότητα 5  / Διάλεξη 5 2015 00:50:17
[Play] lesson_8_partΑ (partB) 2015 01:09:03
[Play] Το θέατρο της Δήλου και ο ανάγλυφος διάκοσμος του επιστυλίου. Ενότητα 8  / Διάλεξη 9 2015 00:48:57
[Play] lesson_11_partΒ 2015 00:46:50
[Play] Η θεωρία για την ορθογώνια ορχήστρα. Ενότητα 2  / Διάλεξη 2 2015 01:02:49
[Play] Το θέατρο της Επιδαύρου. Ενότητα 6 (α)  / Διάλεξη 6 2015 01:01:50
[Play] Ενότητα 02: Η όπερα τον 17ο και 18ο αιώνα στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Αγγλία-Opera seria (σοβαρή όπερα).  / Διάλεξη 2 2014 01:42:02
[Play] 1.1.Περπατώντας στο ριζόχαρτο  / Διάλεξη 1 2015 00:05:11
[Play] 2. Αυτοσχεδιασμοί  / Διάλεξη 2 2015 00:03:06
[Play] Ενότητα 03: Κωμική όπερα (Opera buffa, Opera comique,  Ballad opera, Singspiel,). Ο Βόλφγκαγκ Αμαντέους Μότσαρτ.  / Διάλεξη 3 2014 01:51:19
Top