Βρέθηκαν 78 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Θεατρικών Σπουδών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 1.1.Περπατώντας στο ριζόχαρτο  / Διάλεξη 1 2015 00:05:11
[Play] 1.2. Αγώνας δρόμου σε αργή κίνηση  / Διάλεξη 2 2015 00:03:14
[Play] 13.Μύθοι  / Διάλεξη 13 2015 00:02:04
[Play] 2. Αυτοσχεδιασμοί  / Διάλεξη 2 2015 00:03:06
[Play] 3.Καθρέφτης  / Διάλεξη 3 2015 00:07:23
[Play] 4.1.Η ψαρόκολλα  / Διάλεξη 4 2015 00:02:42
[Play] 4.2.παιχνίδι προσανατολισμού  / Διάλεξη 4 2015 00:02:22
[Play] 5.Περπάτημα μεθ' υπερβολής  / Διάλεξη 5 2015 00:01:19
[Play] 6.1.Πολύπτυχα αγάλματα  / Διάλεξη 6 2015 00:05:36
[Play] 6.2.Τα επτά επίπεδα έντασης  / Διάλεξη 6 2015 00:00:51
[Play] 8. Παιχνίδι εμπιστοσύνης  / Διάλεξη 8 2015 00:02:04
[Play] H Forma Urbis. Ενότητα 11 (α) - Το θέατρο του Πομπηίου. Ενότητα 11 (β)  / Διάλεξη 12 2015 00:09:13
[Play] lesson_10_partΑ 2015 01:11:20
[Play] lesson_10_partΒ 2015 01:15:10
[Play] lesson_11_partΑ 2015 01:24:24
[Play] lesson_11_partΒ 2015 00:46:50
[Play] lesson_12_partA 2015 00:58:40
[Play] lesson_12_partB 2015 01:25:12
[Play] lesson_12_partB (partB) 2015 01:25:12
[Play] lesson_13 2015 01:27:29
Top