Βρέθηκαν 110 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Η έννοια του ομιλιακού ενεργήματος.  / Διάλεξη 7 (Παρούσης ΜιχαήλΑναπληρωτής Καθηγητής)

Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

Εισάγονται οι θεωρίες του ομιλιακού ενεργήματος.
Εξάμηνο: 6o 2015-02-25 01:48:15 1193

O Πλάτων και ο Αριστοτέλης για την Ψυχή, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

test
Εξάμηνο: 6o 2015-07-28 00:08:30 1195

O Πλάτων και ο Αριστοτέλης για την Ψυχή, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

test
Εξάμηνο: 6o 2015-07-28 00:38:47 1208
[Play] 04. Ουσίες & συμβεβηκότα  / Διάλεξη 3 (Σταυριανέας ΣτασινόςΛέκτορας)

Αριστοτέλης: Γνωσιοθεωρία Μεταφυσική, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

-
Εξάμηνο: 3o 2015-02-09 00:21:24 1211
[Play] Rawls: θεωρία δικαιοσύνης.  / Διάλεξη 5 (Παρούσης ΜιχαήλΑναπληρωτής Καθηγητής)

Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

Εισάγεται η θεωρία της δικαιοσύνης στον Rawls.
Εξάμηνο: 6o 2015-02-25 01:48:47 1216
[Play] ''Η έννοια της μίμησης στον Κρατύλο και την Πολιτεία"  / Διάλεξη 4 (Καλέρη ΑικατερίνηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Αισθητική, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

Ο διάλογος Κρατύλος έχει ως θέμα του την προέλευση, την λειτουργία και την αναφορικότητα της γλώσσας στην πραγματικότητα, την οποίαν χαρακτηρίζει γενικά ως “δήλωση”, δηλαδή “φανέρωση”. Στο πλαίσιο αυτό ο Πλάτων διακρίνει δύο ειδών δηλώσεις: την μίμηση και την ονομασία. Η μίμηση φανερώνει το δηλούμενο με την ίδια την μορφή της, καθώς ο μιμούμενος ομοίωνει στοιχεία της όψης του με την εξωτερική μορφή του δηλουμένου, (αντίθετα η ονομασία δηλώνει την ουσία των πραγμάτων και είναι σαν να μιμείται την εσωτερική τους, μη-αισθητή μορφή). Παρόμοιος ορισμός της μίμησης ως ομοίωσης με αισθητά μέσα με το αντικείμενο που μιμούμαστε, δίδεται και στο Γ΄ της Πολιτείας. Στο Ι' της Πολιτείας οι ποιητές και όλοι όσοι δηλώνουν παραστατικά τα πράγματα ονομάζονται μιμητές. Η δηλωτική λειτουργία τους εξηγείται μέσω της αναλογίας με την λειτουργία ενός καθρέφτη: πρόκειται για παθητική αντανάκλαση εξωτερικών όψεων των πραγμάτων που δεν απαιτεί καμία αληθή γνώση για αυτά. Οι μιμήσεις των ποιητών, των ζωγράφων κλπ. κατατάσσονται οντολογικά στην “τρίτη θέση από την αλήθεια” κατά τον Πλάτωνα ως μιμήσεις μιμήσεων, αφού και τα ίδια τα αισθητά θεωρούνται μιμήσεις των ιδεών. Από πλευράς φιλοσοφίας της τέχνης έχουμε εδώ, αν και με αρνητικό πρόσημο, έναν πρώτο αναλυτικό διαχωρισμό της παράστασης από το εκάστοτε πρότυπο, Αυτό αποτελεί μια εννοιολογική διάκριση, ιστορικά σημαντική για τον οντολογικό προσδιορισμό της ποίησης και του ωραίου.
Εξάμηνο: 6o 2014-10-27 01:07:23 1249

Αισθητική, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

α) Συνοπτική παρουσίαση εμπειριστικών (Ντ. Χιούμ) και ορθολογιστικών (Α. Μπάουμγκαρντεν, Γκ. Φρ. Μάιερ) προσεγγίσεων της καλαισθησίας και του ωραίου. β) Εισαγωγή στην καντιανή θεώρηση και στην Κριτική της κριτικής δύναμης. Ο Καντ συνδέει την αντίληψή μας για το ωραίο τόσο με τις υποκειμενικές μας αντιδράσεις σε αισθητηριακά ερεθίσματα όσο και με κάποιου είδους διανοητικές διαδικασίες συνθέτοντας τις προηγούμενες από αυτόν αισθητικές παραδόσεις του εμπειρισμού και του ορθολογισμού. Στις καλαισθητικές κρίσεις συνδέεται η αίσθηση με την διάνοια κατά τρόπον, ώστε να δημιουργείται ως νέος, οντολογικά διακριτός χώρος πραγματικότητας: το πεδίο της ομορφιάς, που διαφέρει τόσο από το πεδίο της αντικειμενικής γνώσης, όσο και από το πεδίο του πράττειν, αλλά και από ο ιδιωτικό και ιδιοσυγκρασιακό πεδίο της αίσθησης. Η ανάλυση του Καντ βασίζεται, όπως και στις δύο άλλες Κριτικές του στην ανάλυση των κρίσεων, εδώ των “καλαισθητικών κρίσεων”, που εισάγονται εξ αρχής ως κρίσεις υποκειμενικές και αισθητικές, ως προς τα προσδιοριστικά τους σημεία κατά το ποιόν, το ποσόν, την αναφορά και τον τρόπο. γ) Στον κατά το ποιόν προσδιορισμό της (παρ. 1 έως 5) η καλαισθητική κρίση χαρακτηρίζεται από τον όρο της “ανιδιοτελούς ευχαρίστησης” και διαφοροποιείται βάσει αυτού τόσο από τις κρίσεις για το ευχάριστο όσο και από τις κρίσεις για το αγαθό.
Εξάμηνο: 6o 2014-12-15 01:32:51 1251
[Play] Η έννοια της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.  / Διάλεξη 3 (Παρούσης ΜιχαήλΑναπληρωτής Καθηγητής)

Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

Εισάγεται η θεωρία του Locke και εκείνη του Rawls.
Εξάμηνο: 6o 2015-02-25 01:52:58 1262

O Πλάτων και ο Αριστοτέλης για την Ψυχή, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

test
Εξάμηνο: 6o 2015-07-28 00:32:52 1266

Αριστοτέλης: Γνωσιοθεωρία Μεταφυσική, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

-
Εξάμηνο: 3o 2015-02-09 00:46:00 1374
[Play] 01 Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 (Σταυριανέας ΣτασινόςΛέκτορας)

Αριστοτέλης: Γνωσιοθεωρία Μεταφυσική, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

-
Εξάμηνο: 3o 2015-02-09 01:23:34 1465
[Play] Η ἐννοια του Ορθού Λόγου.  / Διάλεξη 2 (Παρούσης ΜιχαήλΑναπληρωτής Καθηγητής)

Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

Δίνεται η έννοια του Ορθού Λόγου και των πολιτικών ιδεολογιών από τις οποίες εκφράζεται.
Εξάμηνο: 6o 2015-02-25 01:45:19 1488

Kant: Ηθική Φιλοσοφία, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

Καντιανή Ηθική
Εξάμηνο: 4o 2014-11-06 00:27:23 1492
[Play] Η 2η εκδοχή της κατηγορικής προστακτικής  / Διάλεξη 9 (Κόντος ΠαύλοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Kant: Ηθική Φιλοσοφία, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

Καντιανή Ηθική
Εξάμηνο: 4o 2014-11-06 00:31:48 1602
[Play] Α.Ε.Η.Π.Φ., Ενότητα 2η  / Διάλεξη 2 (Τερέζης ΧρήστοςΚαθηγητής)

Αρχαία Ελληνική Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

Γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της Ηθικής Φιλοσοφίας, της Πολιτικής Φιλοσοφίας. Σύνδεση της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας με την φιλοσοφία της εκπαίδευσης.
Εξάμηνο: 2o 2014-03-06 02:12:15 1623
[Play] Εισαγωγή στην Φιλοσοφία του Δικαίου  / Διάλεξη 1 (Παρούσης ΜιχαήλΑναπληρωτής Καθηγητής)

Φιλοσοφία του Δικαίου, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

Εισαγωγή στον όρο Φιλοσοφία του Δικαίου: τι σημαίνει , τι είναι και με τι ασχολείται. Αφετηρία της συζήτησης είναι η έννοια της Δικαιοσύνης.
Εξάμηνο: 6o 2015-04-15 01:05:10 1696

Kant: Ηθική Φιλοσοφία, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

Καντιανή Ηθική
Εξάμηνο: 4o 2014-11-06 00:26:22 1712
[Play] Ενότητα 1: Εισαγωγή (Σταυριανέας ΣτασινόςΛέκτορας)

O Πλάτων και ο Αριστοτέλης για την Ψυχή, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

test
Εξάμηνο: 6o 2015-07-28 00:20:27 1722
[Play] Η υποθετική προστακτική της σύνεσης  / Διάλεξη 5 (Κόντος ΠαύλοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Kant: Ηθική Φιλοσοφία, Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

Καντιανή Ηθική
Εξάμηνο: 4o 2014-11-06 00:22:52 1796
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1  / Διάλεξη 1 (Παρούσης ΜιχαήλΑναπληρωτής Καθηγητής)

Έφαρμοσμένη Ηθική , Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας

1. Το πεδίο της Εφαρμοσμένης Ηθικής 2. Σχέση της Εφαρμοσμένης Ηθικής με την Ηθική Φιλοσοφική Παράδοση 3. Μεταηθική και Εφαρμοσμένη Ηθική 4. Η Επιστημολογική αυτονομία της Εφαρμοσμένης Ηθικής 5. Η έννοια του ηθικού διλήμματος 6. Η εφαρμοσμένη Ηθική ως δημόσια ηθική 7. Εφαρμοσμένη Ηθική και κοινωνικά κινήματα 8. Εφαρμοσμένη Ηθική και Τεχνολογία 9. Πεδία της Εφαρμοσμένης Ηθικής 10. Βιοτικές κρίσεις και ηθικά επιχειρήματα
Εξάμηνο: 5o 2015-04-15 00:37:20 1798
Top