Βρέθηκαν 38 αποτελέσματα   RSS     Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 37. Κβαντικό Hardware  / Διάλεξη 37 2014 00:19:23
[Play] 38. Επίλογος  / Διάλεξη 38 2014 00:19:25
[Play] 36. Χρήση Ancillary Qubits  / Διάλεξη 36 2014 00:08:34
[Play] 32. Κρυπτογράφηση RSA  / Διάλεξη 32 2014 00:33:28
[Play] 33. Αλγόριθμος Shor  / Διάλεξη 33 2014 00:26:08
[Play] 34. Διευκρινίσεις και Απορίες για τον Αλγόριθμο του Shor  / Διάλεξη 34 2014 00:04:22
[Play] 35. Quantum Error Correction  / Διάλεξη 35 2014 00:22:26
[Play] 31. Κβαντικός Μετασχηματισμός Fourier  / Διάλεξη 31 2014 00:34:22
[Play] 29. Ορισμός και Χρήση Oracle  / Διάλεξη 29 2014 00:18:28
[Play] 30. Αλγόριθμος Grover  / Διάλεξη 30 2014 01:26:48
[Play] 26. Superdense Coding  / Διάλεξη 26 2014 00:07:50
[Play] 27. Κβαντική Τηλεμεταφορά  / Διάλεξη 27 2014 00:16:41
[Play] 28. Αλγόριθμος Deutsch  / Διάλεξη 28 2014 00:53:51
[Play] 25. Κβαντική Διαπλοκή και Καταστάσεις Bell  / Διάλεξη 25 2014 00:51:33
[Play] 20. Θεώρημα Αδυναμίας Διακλάδωσης  / Διάλεξη 20 2014 00:20:38
[Play] 22. Υπολογισμοί σε Κβαντικά Κυκλώματα  / Διάλεξη 22 2014 00:45:55
[Play] 23. Completeness (Closure) Relation  / Διάλεξη 23 2014 00:28:58
[Play] 24. Υπολογισμοί σε Κβαντικά Κυκλώματα (συνέχεια)  / Διάλεξη 24 2014 00:36:20
[Play] 17. Κβαντικοί Καταχωρητές και Τανυστικό Γινόμενο  / Διάλεξη 17 2014 00:26:48
[Play] 19. Παράδειγμα Υπολογισμού με Κβαντικές Πύλες  / Διάλεξη 19 2014 00:09:27
Top