Βρέθηκαν 38 αποτελέσματα   RSS     Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] 15. Qubits  / Διάλεξη 15 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Γραφική και μαθηματική αναπαράσταση της κατάστασης ενός Qubit. Υπέρθεση βασικών καταστάσεων. Καθολική φάση (global phase).
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:13:15 247
[Play] 16. Σφαίρα Bloch  / Διάλεξη 16 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αναπαράσταση κατάστασης qubit πάνω στη σφαίρα Bloch. Παράδειγμα. Διάκριση καταστάσεων με παρατήρηση.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:23:32 217
[Play] 18. Κβαντικές Πύλες  / Διάλεξη 18 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κβαντικές πύλες I, X, Y, Z, πύλες Pauli, βασικοί κατασκευαστικοί πίνακες, πύλες H, Φ, CN, CΦ, S,Toffili, Fredkin. Υλοποιήσεις.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:51:20 233
[Play] 10. Πίνακες ως Κβαντικές Πύλες  / Διάλεξη 10 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Οι κβαντικές πύλες εκφράζονται ως πίνακες. Παράδειγμα: η κβαντική πύλη NOT. Ορθομοναδιαίοι πίνακες.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:05:18 220
[Play] 11. Πρόσθεση και Πολλαπλασιασμός Πινάκων  / Διάλεξη 11 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Σύντομη υπενθύμιση πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού πινάκων από τη γραμμική άλγεβρα.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:02:52 193
[Play] 12. Είδη και Μετασχηματισμοί Πινάκων  / Διάλεξη 12 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πίνακες τετραγωνικοί, μηδενικοί, μοναδιαίοι, αντίστροφοι, ανάστροφοι, συζυγείς, ερμιτιανοί, συμμετρικοί, ορθομοναδιαίοι. Σημασία ορθομοναδιαίων και ερμιτιανών.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:23:31 193
[Play] 13. Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα  / Διάλεξη 13 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Υπολογισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων με χρήση της χαρακτηριστικής εξίσωσης. Παράδειγμα. Ιδιότητες. Εφαρμογή σε μέτρηση.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:16:37 205
[Play] 14. Παραδείγματα  / Διάλεξη 14 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παραδείγματα εφαρμογής κβαντικών πυλών σε διανύσματα κατάστασης υπολογισμένα με πολλαπλασιασμό των διανυσμάτων με ορθομοναδιαίους πίνακες.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:14:45 186
[Play] 08. Εσωτερικό Γινόμενο  / Διάλεξη 8 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ορισμός εσωτερικού γινομένου διανυσμάτων με συμβολισμό Dirac και χρήση του στον προσδιορισμό διανυσμάτων κατάστασης.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-13 00:10:09 220
[Play] 04. Κλασική και Κβαντική Πιθανότητα  / Διάλεξη 4 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Η πιθανότητα ως παράγωγο μέγεθος που προκύπτει ως το τετράγωνο του μέτρου του πλάτους πιθανότητας.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-13 00:06:27 271
[Play] 06. Κβαντικά Συστήματα Δύο Καταστάσεων  / Διάλεξη 6 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ορισμός, παραδείγματα και ανάλυση διανυσμάτων κατάστασης.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-13 00:31:20 235
[Play] 05. Μιγαδικοί Αριθμοί  / Διάλεξη 5 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Σύντομη υπενθύμιση γνωστών εννοιών πάνω στους Μιγαδικούς Αριθμούς.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-13 00:13:19 232
[Play] 07. Συμβολισμός Dirac  / Διάλεξη 7 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

<bra| + |ket> = <bracket>
Εξάμηνο: 10o 2014-03-13 00:03:18 246
[Play] 09. Εξωτερικό Γινόμενο  / Διάλεξη 9 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ορισμός εξωτερικού γινομένου διανυσμάτων με συμβολισμό Dirac.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-13 00:03:28 210
[Play] 01. Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παρουσίαση εισαγωγικών εννοιών πάνω στους κβαντικούς υπολογιστές και περιγραφή της δομής και των διαδικαστικών του μαθήματος.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-06 00:48:17 478
[Play] 02. Το Κβαντικό Φαινόμενο  / Διάλεξη 2 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Η κβαντική εκδοχή του πειράματος των δύο σχισμών. Συμβολή κυμάτων πιθανότητας.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-06 00:13:14 255

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Mach-Zehnder Interferometer, Elitzur-Vaidman Bomb-tester.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-06 00:22:21 303
[Play] 21. Κβαντική Κρυπτογραφία  / Διάλεξη 21 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή του πρωτοκόλου BB84 κβαντικής διανομής κρυπτογραφικού κλειδιού.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-04 00:26:17 305
Top