Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα   RSS     Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Το κανάλι μετάδοσης (Μέρος Α) 2014 00:40:34
[Play] Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής (Μέρος Γ) 2014 00:35:35
[Play] Στοχαστικές διαδικασίες - Βασικές έννοιες (Μέρος Α) 2014 00:34:34
[Play] Χωρητικότητα καναλιού (Φροντιστήριο - Μέρος Α) 2014 00:30:50
[Play] Μετάδοση σήματος σε ζωνοπερατό κανάλι AWGN (Μέρος Α) 2015 00:54:12
[Play] Θεωρία πληροφορίας - Βασικές έννοιες (Μέρος Β) 2014 00:39:35
[Play] Ψηφιακή διαμόρφωση - Δισδιάστατες κυματομορφές σήματος (Μέρος Α) 2014 00:37:52
[Play] Ψηφιακή διαμόρφωση - Διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος 2014 00:35:29
[Play] Εισαγωγή (Μέρος Δ) 2014 00:36:16
[Play] Εισαγωγή (Μέρος Β) 2014 00:31:45
[Play] Εισαγωγή (Μέρος Γ) 2014 00:43:30
[Play] Θεωρία Πληροφορίας - Κωδικοποίηση πηγής (Μέρος Β) 2014 00:50:07
[Play] Θεωρία Πληροφορίας - Κωδικοποίηση πηγής (Μέρος Α) 2014 00:41:44
[Play] Ζωνοπεριορισμένα κανάλια και σχεδιασμός σήματος 2015 00:59:45
[Play] Θεωρία Ρυθμού-Παραμόρφωσης 2014 00:42:39
[Play] Γεωμετρική αναπαράσταση κυματομορφών σήματος (Μέρος Β) 2014 00:36:09
[Play] Θεωρία πληροφορίας - Κωδικοποίηση καναλιού 2014 00:40:04
[Play] Χωρητικότητα καναλιού μέσω της θεωρίας πληροφορίας (Μέρος Α) 2015 00:42:31
[Play] Θεωρία πληροφορίας - Βασικές έννοιες (Μέρος Α) 2014 00:39:42
[Play] Εισαγωγή (Μέρος Α) 2014 00:43:26
Top