Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] (3-1) Ατομικός και Μαζικός Αριθμός 2015 00:26:23
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 6 2014_11_21_Part_B  / Μέρος 2 2014 00:32:58
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 5 2014_11_14_Part_A  / Μέρος 1 2014 01:55:02
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1-2B  / Μέρος 1 2014 00:11:34
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2014_10_03 PartB  / Μέρος 2 2014 00:46:22
[Play] Τίτλος 4  / Διάλεξη 4 2015 01:42:29
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 8 2014_12_19_Part_A  / Μέρος 1 2014 00:04:06
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1-1A  / Μέρος 1 2014 00:18:58
[Play] (5-1) Τύποι Ιοντικών ενώσεων 2015 00:09:29
[Play] Τίτλος 1  / Διάλεξη 1 2015 01:25:29
[Play] (6-2) Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 2015 00:16:41
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2014_10_03 PartA  / Μέρος 1 2014 00:39:00
[Play] (6-1) Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 2015 00:19:20
Top