Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] (1-1) Σημαντικά Ψηφία 2015 00:10:00
[Play] (1-2) Μετατροπές Μονάδων 2015 00:06:32
[Play] (1-3) Πρόβλημα συνδυασμένων δεξιοτήτων 2015 00:11:37
[Play] (2-1) Φυσική Κατάσταση ουσιών 2015 00:02:17
[Play] (2-2) Φυσική κατάσταση ουσιών Ερωτήσεις 2015 00:08:04
[Play] (3-1) Ατομικός και Μαζικός Αριθμός 2015 00:26:23
[Play] (3-2) Διατάξη ηλεκτρονίων 2015 00:09:00
[Play] (3-3) Άσκηση πάνω στη δομή του ατόμου 2015 00:07:14
[Play] (5-1) Τύποι Ιοντικών ενώσεων 2015 00:09:29
[Play] (5-2) Ονοματολογία οξέων 2015 00:21:43
[Play] (5-3) Μια άσκηση 2015 00:13:30
[Play] (5-4) Ηλεκτραρνητικότητα - Πολωμένος Δεσμός 2015 00:16:45
[Play] (5-5) Δεσμός Υδρογόνου 2015 00:13:34
[Play] (5-6) Ερωτήσεις 2015 00:08:40
[Play] (6-1) Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 2015 00:19:20
[Play] (6-2) Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 2015 00:16:41
[Play] (7-1) Συγκέντρωση διαλυμάτων 2015 00:04:58
[Play] (7-2) Αραίωση διαλυμάτων 2015 00:17:57
[Play] (8-1) Ισοστάθμιση αντιδράσεων 2015 00:10:28
[Play] (8-2) Στοιχειομετρία αντιδράσεων 2015 00:19:52
Top