Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα   RSS     Όρκουλα Μαλβίνα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διαθλασιμετρία (Όρκουλα ΜαλβίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης ΙΙ, Τμήμα Tμήμα Φαρμακευτικής

Σ' αυτήν την εργαστηριακή άσκηση γίνεται προσδιορισμός της σύστασης σε ζάχαρη του εμπορικά διαθέσιμου σιροπιού «Depon®» με τη μέθοδο των γνωστών προσθηκών και με χρήση του δείκτη διάθλασης. Επίσης, υπολογίζεται ο δείκτης διάθλασης της στερεής δραστικής ουσίας «Glucosamine Sulphate Sodium».
Εξάμηνο: 6o 2015-06-22 00:10:19 1064
[Play] Ποτενσιομετρία (Όρκουλα ΜαλβίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης Ι, Τμήμα Tμήμα Φαρμακευτικής

Ποσοτικός προσδιορισμός της δραστικής ουσίας σε δισκία Ασπιρίνης® με ποτενσιομετρία. Χρήση ηλεκτροδίου υάλου για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης του Η+ κατά την διάρκεια τιτλοδότησης.
Εξάμηνο: 5o 2015-06-22 00:12:14 707
[Play] Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (Όρκουλα ΜαλβίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης Ι, Τμήμα Tμήμα Φαρμακευτικής

Στόχος αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση με το σύστημα της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης και η ποσοτική ανάλυση των συστατικών του φαρμακευτικού σκευάσματος «Panadol Extra®».
Εξάμηνο: 5o 2015-06-22 00:16:20 772
[Play] Φασματομετρία Απορρόφησης Υπερύθρου (Όρκουλα ΜαλβίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης ΙΙ, Τμήμα Tμήμα Φαρμακευτικής

Γίνεται ποιοτικός χαρακτηρισμός φαρμακευτικών σκευασμάτων με φασματομετρία υπερύθρου: Ανίχνευση δραστικών ουσιών σε σκευάσματα, προσδιορισμός της καθαρότητας δραστικών ουσιών, χαρακτηρισμός πολυμορφικών φάσεων δραστικών ουσιών και ανίχνευση αυτών σε σκευάσματα.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-22 00:11:22 693
[Play] Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης και Εκπομπής (Όρκουλα ΜαλβίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης ΙΙ, Τμήμα Tμήμα Φαρμακευτικής

Εξοικείωση με την τεχνική της Φασματομετρίας Ατομικής Απορρόφησης. Γίνεται ποσοτικός προσδιορισμός ενός από τα μέταλλα (Zn) που περιέχονται στο πολυβιταμινούχο σκεύασμα Centrum®.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-22 00:11:04 518
[Play] Φασματομετρία Υπεριώδους-Ορατού (Όρκουλα ΜαλβίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης ΙΙ, Τμήμα Tμήμα Φαρμακευτικής

Σ' αυτήν την εργαστηριακή άσκηση γίνεται προσδιορισμός των δραστικών ουσιών φαρμακευτικών σκευασμάτων με εφαρμογή της τεχνικής της φασματομετρίας μοριακής απορρόφησης υπεριώδους – ορατού. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζονται οι δραστικές ουσίες ακετυλοσαλικυλικό οξύ, παρακεταμόλη και καφεΐνη στα σκευάσματα Aspirin®, Depon® και Panadol Extra®.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-22 00:13:54 801
[Play] Φασματοσκοπία Raman (Όρκουλα ΜαλβίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης ΙΙ, Τμήμα Tμήμα Φαρμακευτικής

Στόχος αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η γνωριμία με το φασματόμετρο micro-Raman. Γίνεται ταυτοποίηση της παρακεταμόλης και της καφεΐνης στο σιρόπι Depon® και σε ταμπλέτες Panadol Extra®.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-22 00:06:55 449
[Play] Φθορισμομετρία (Όρκουλα ΜαλβίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης ΙΙ, Τμήμα Tμήμα Φαρμακευτικής

Ποσοτικός προσδιορισμός του ακετυλοσαλικυλικού οξέος σε δισκία Ασπιρίνης®, με εφαρμογή της τεχνικής της φθορισμομετρίας και της μεθόδου των γνωστών προσθηκών.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-22 00:11:23 559
[Play] Φθορισμομετρία Ακτίνων-Χ (Όρκουλα ΜαλβίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης ΙΙ, Τμήμα Tμήμα Φαρμακευτικής

Σ'αυτήν την εργαστηριακή άσκηση γίνεται εξοικείωση με την τεχνική της φθορισμομετρίας Ακτίνων-Χ. Γίνεται στοιχειακή ανάλυση του πολυβιταμινούχου συμπληρώματος διατροφής Centrum®, του ανθρώπινου αίματος και του νερού της βρύσης.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-22 00:09:27 468
Top