Βρέθηκαν 66 αποτελέσματα   RSS     Σγάρμπας Κυριάκος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] 14. Παραδείγματα  / Διάλεξη 14 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παραδείγματα εφαρμογής κβαντικών πυλών σε διανύσματα κατάστασης υπολογισμένα με πολλαπλασιασμό των διανυσμάτων με ορθομοναδιαίους πίνακες.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:14:45 187
[Play] 11. Πρόσθεση και Πολλαπλασιασμός Πινάκων  / Διάλεξη 11 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Σύντομη υπενθύμιση πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού πινάκων από τη γραμμική άλγεβρα.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:02:52 193
[Play] 12. Είδη και Μετασχηματισμοί Πινάκων  / Διάλεξη 12 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πίνακες τετραγωνικοί, μηδενικοί, μοναδιαίοι, αντίστροφοι, ανάστροφοι, συζυγείς, ερμιτιανοί, συμμετρικοί, ορθομοναδιαίοι. Σημασία ορθομοναδιαίων και ερμιτιανών.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:23:31 193
[Play] 13. Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα  / Διάλεξη 13 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Υπολογισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων με χρήση της χαρακτηριστικής εξίσωσης. Παράδειγμα. Ιδιότητες. Εφαρμογή σε μέτρηση.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:16:37 205
[Play] 36. Χρήση Ancillary Qubits  / Διάλεξη 36 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τρόπος χρήσης βοηθητικών (ancillary) qubits. Παράδειγμα: κβαντικός διαιρέτης πιθανότητας.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-22 00:08:34 206
[Play] 09. Εξωτερικό Γινόμενο  / Διάλεξη 9 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ορισμός εξωτερικού γινομένου διανυσμάτων με συμβολισμό Dirac.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-13 00:03:28 210
[Play] 35. Quantum Error Correction  / Διάλεξη 35 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διόρθωση bit-flips και σφαλμάτων φάσης σε κβαντικά συστήματα.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-15 00:22:26 212
[Play] 16. Σφαίρα Bloch  / Διάλεξη 16 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αναπαράσταση κατάστασης qubit πάνω στη σφαίρα Bloch. Παράδειγμα. Διάκριση καταστάσεων με παρατήρηση.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:23:32 217
[Play] 19. Παράδειγμα Υπολογισμού με Κβαντικές Πύλες  / Διάλεξη 19 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Έκφραση διάταξης ιντερφερόμετρου Mach-Zehnder σε μορφή κβαντικού κυκλώματος και επαλήθευση λειτουργίας του με κβαντικό υπολογισμό.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-27 00:09:27 219
[Play] 10. Πίνακες ως Κβαντικές Πύλες  / Διάλεξη 10 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Οι κβαντικές πύλες εκφράζονται ως πίνακες. Παράδειγμα: η κβαντική πύλη NOT. Ορθομοναδιαίοι πίνακες.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-20 00:05:18 220
[Play] 08. Εσωτερικό Γινόμενο  / Διάλεξη 8 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ορισμός εσωτερικού γινομένου διανυσμάτων με συμβολισμό Dirac και χρήση του στον προσδιορισμό διανυσμάτων κατάστασης.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-13 00:10:09 220
[Play] 26. Superdense Coding  / Διάλεξη 26 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και εξήγηση λειτουργίας της διαδικασίας και του κυκλώματος superdense coding.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-10 00:07:50 223

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διευκρινίσεις και απορίες για τον αλγόριθμο του Shor.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-15 00:04:22 224
[Play] 32. Κρυπτογράφηση RSA  / Διάλεξη 32 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Παρουσίαση και επεξήγηση της διαδικασίας κρυπτογράφησης RSA και της παραγοντοποίησης ακεραίων με την εύρεση περιόδου περιοδικής συνάρτησης.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-15 00:33:28 229
[Play] 38. Επίλογος  / Διάλεξη 38 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Προοπτικές και εφαρμογές κβαντικών αλγορίθμων.
Εξάμηνο: 10o 2014-05-29 00:19:25 229
[Play] 20. Θεώρημα Αδυναμίας Διακλάδωσης  / Διάλεξη 20 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Απόδειξη του θεωρήματος αδυναμίας διακλάδωσης (no-cloning theorem) και εξήγηση της σημασίας του.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:20:38 231
[Play] 05. Μιγαδικοί Αριθμοί  / Διάλεξη 5 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Σύντομη υπενθύμιση γνωστών εννοιών πάνω στους Μιγαδικούς Αριθμούς.
Εξάμηνο: 10o 2014-03-13 00:13:19 232

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Συνέχεια παραδειγμάτων υπολογισμού κβαντικών κυκλωμάτων. Ασκήσεις.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:36:20 232
[Play] Εργαστήριο #6 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Τεχνητή Νοημοσύνη Ι, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αλγόριθμοι Αναζήτησης (Γ' Μέρος)
Εξάμηνο: 7o 2015-02-06 00:49:31 233
[Play] 23. Completeness (Closure) Relation  / Διάλεξη 23 (Σγάρμπας ΚυριάκοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας, Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή και απόδειξη του Completeness (ή Closure) Relation και χρήση του για τον υπολογισμό ορθομοναδιαίων πινάκων κβαντικών πυλών.
Εξάμηνο: 10o 2014-04-03 00:28:58 233
Top