Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα   RSS     Κόντος Παύλος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Η αγαθή βούληση  / Διάλεξη 2 2014 00:29:21
[Play] Γνώμονες  / Διάλεξη 3 2014 00:28:14
[Play] Η υποθετική προστακτική της σύνεσης  / Διάλεξη 5 2014 00:22:52
[Play] Η κατηγορική προστακτική  / Διάλεξη 6 2014 00:24:17
[Play] Το παράδειγμα της μη-ψευδούς υπόσχεσης ως τέλειου καθήκοντος  / Διάλεξη 7 2014 00:26:22
[Play] Το παράδειγμα της αγαθοεργίας ως ατελούς καθήκοντος  / Διάλεξη 8 2014 00:27:23
[Play] Η 2η εκδοχή της κατηγορικής προστακτικής  / Διάλεξη 9 2014 00:31:48
[Play] Η Καντιανή ηθική σήμερα  / Διάλεξη 10 2014 00:24:10
[Play] Η υποθετική προστακτική της επιδεξιότητας  / Διάλεξη 4 2014 00:23:45
[Play] Η έννοια της ελευθερίας  / Διάλεξη 1 2014 00:27:48
Top