Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα   RSS     Σκούρας Δημήτριος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Δημόσια αγαθά, εξωτερικότητες και αποτυχίες της αγοράς 2015 00:06:23
[Play] Άσκηση ελαχιστοποίησης κόστους και εύρεσης αρίστου σημείου παραγωγής 2015 00:07:25
[Play] Αποτελεσματικότητα-Θεωρία και παραδείγματα 2015 00:10:47
[Play] Αποτελεσματικότητα-Εισαγωγή 2015 00:01:50
[Play] Ανάλυση Κόστους-Οφέλους: Διευκρινίσεις 2015 00:07:42
[Play] Δύο μοντέλα υπολογισμού της μεθόδου Κόστους Ταξιδίου 2015 00:13:24
[Play] Άσκηση ισορροπίας και εύρεσης αρίστου επιπέδου επιδότησης 2015 00:12:17
Top