Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Αβούρης Νικόλαος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ενότητα 10.5 - Σύνταξη έκθεσης ευχρηστίας  / Διάλεξη 10 2014 00:09:42
[Play] Ενότητα 04.4 - Οργάνωση γνώσης: Νοητικά μοντέλα  / Διάλεξη 4 2014 00:32:28
[Play] Ενότητα 10.4 - Διερευνητικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη  / Διάλεξη 10 2014 00:30:52
[Play] Ενότητα 07.1 - Η έννοια της σχεδίασης (design)  / Διάλεξη 7 2014 00:21:06
[Play] Ενότητα 03.5 - Το μοντέλο GOMS  / Διάλεξη 3 2014 00:17:35
[Play] Ενότητα 08.1 - Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 8 2014 00:15:10
[Play] Ενότητα 10.3 - Πειραματικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη  / Διάλεξη 10 2014 00:33:29
[Play] Ενότητα 10.2 - Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη  / Διάλεξη 10 2014 00:34:13
[Play] Ενότητα 12.1 - Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αφής  / Διάλεξη 12 2014 00:24:52
[Play] Ενότητα 09.1 - Προδιαγραφές ευχρηστίας: Στόχοι και παράμετροι ευχρηστίας  / Διάλεξη 9 2014 00:29:32
[Play] Ενότητα 03.2 - Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το αισθητήριο υποσύστημα  / Διάλεξη 3 2014 00:20:33
[Play] Ενότητα 02.4 - Η γνωστική λειτουργία της προσοχής  / Διάλεξη 2 2014 00:21:07
[Play] Κοινωνική και ηθική διάσταση (Μέρος 1)  / Διάλεξη 24 2014 01:17:00
[Play] Ενότητα 03.1 - Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 3 2014 00:20:52
[Play] Ενότητα 10.1 - Κατηγοριοποίηση μεθόδων και δεδομένων αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη  / Διάλεξη 10 2014 00:21:13
[Play] Ενότητα 04.1 - Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 4 2014 00:31:33
[Play] Ενότητα 03.6 - Μοντέλα ερεθίσματος απόκρισης  / Διάλεξη 3 2014 00:28:14
[Play] Ενότητα 02.1 - Ερεθίσματα και ανθρώπινες αισθήσεις  / Διάλεξη 2 2014 00:21:53
[Play] Δίκτυα Υπολογιστών (Μέρος 2)  / Διάλεξη 36 2014 01:51:53
[Play] Δίκτυα Υπολογιστών (Μέρος 3)  / Διάλεξη 37 2014 01:51:53
Top