Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Αβούρης Νικόλαος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ενότητα 02.5 - Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης: Τεχνικές υποστήριξης της εστίασης της προσοχής  / Διάλεξη 2 2014 00:22:41
[Play] Ενότητα 02.4 - Η γνωστική λειτουργία της προσοχής  / Διάλεξη 2 2014 00:21:07
[Play] Ενότητα 02.3 - Οπτική αντίληψη: Από το επιμέρους στο γενικό  / Διάλεξη 2 2014 00:15:24
[Play] Ενότητα 02.2 - Οπτική αντίληψη: Από το γενικό στο επιμέρους  / Διάλεξη 2 2014 00:32:51
[Play] Ενότητα 02.1 - Ερεθίσματα και ανθρώπινες αισθήσεις  / Διάλεξη 2 2014 00:21:53
[Play] Ενότητα 01.4 - Ευχρηστία και ανθρωποκεντρική σχεδίαση  / Διάλεξη 1 2014 00:19:11
[Play] Ενότητα 01.3 - Ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή  / Διάλεξη 1 2014 00:30:43
[Play] Ενότητα 01.2 - Η σημασία της καλής σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων  / Διάλεξη 1 2014 00:20:16
[Play] Ενότητα 01.1 - Η επιστήμη της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή  / Διάλεξη 1 2014 00:19:35
[Play] Δίκτυα Υπολογιστών (Μέρος 3)  / Διάλεξη 37 2014 01:51:53
[Play] Δίκτυα Υπολογιστών (Μέρος 2)  / Διάλεξη 36 2014 01:51:53
[Play] Δίκτυα Υπολογιστών (Μέρος 1)  / Διάλεξη 35 2014 01:51:53
[Play] 01. Ανοικτά Μαθήματα: Πρώτα επιτεύγματα  / Διάλεξη 1 2014 00:14:28
Top