Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Αβούρης Νικόλαος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ενότητα 06.5 - Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Μενού  / Διάλεξη 6 2014 00:20:59
[Play] Ενότητα 06.8 - Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Γλώσσες εντολών  / Διάλεξη 6 2014 00:07:50
[Play] Ενότητα 06.7 - Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Φόρμες και παράθυρα διαλόγου  / Διάλεξη 6 2014 00:13:43
[Play] Ενότητα 01.2 - Η σημασία της καλής σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων  / Διάλεξη 1 2014 00:20:16
[Play] Ενότητα 01.3 - Ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή  / Διάλεξη 1 2014 00:30:43
[Play] Ενότητα 01.4 - Ευχρηστία και ανθρωποκεντρική σχεδίαση  / Διάλεξη 1 2014 00:19:11
[Play] Ενότητα 09.6 - Υλοποίηση διαδραστικών συστημάτων: Το μοντέλο Model-View-Controller (MVC)  / Διάλεξη 9 2014 00:13:26
[Play] Ενότητα 02.5 - Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης: Τεχνικές υποστήριξης της εστίασης της προσοχής  / Διάλεξη 2 2014 00:22:41
[Play] Ενότητα 08.2 - Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Παραδείγματα συλλογών κανόνων  / Διάλεξη 8 2014 00:31:30
[Play] Ενότητα 05.1 - Συσκευές εισόδου: Πληκτρολόγιο  / Διάλεξη 5 2014 00:18:10
[Play] Ενότητα 05.4 - Είσοδος-Έξοδος με ήχο ή ομιλία  / Διάλεξη 5 2014 00:06:49
[Play] 01. Ανοικτά Μαθήματα: Πρώτα επιτεύγματα  / Διάλεξη 1 2014 00:14:28
[Play] Ενότητα 06.6 - Οργάνωση πληροφορίας, Θεωρία αναζήτησης πληροφορίας, Πληροφοριακή οσμή  / Διάλεξη 6 2014 00:13:32
Top