Βρέθηκαν 11 αποτελέσματα       Παπαθεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή – Στόχοι – Γενικοί Ορισμοί  / Διάλεξη 1 2015 01:18:10
Κατηγοριοποιήσεις  / Διάλεξη 2 2015 01:26:53
Ενεργός Μνήμη. Νευροβιολογία Εθισμού & Ευαισθητοποίησης στην Aplysia  / Διάλεξη 3 2015 01:35:01
Σύνοψη Ενότητας 3. Συνειρμική/Εξαρτημένη Μάθηση & Μνήμη  / Διάλεξη 4 2015 01:35:48
Δηλωτική & Βιωματική Μνήμη  / Διάλεξη 5 2015 02:01:10
Νευροβιολογία Μνημονικής Παγίωσης & Συναπτική Πλαστικότητα  / Διάλεξη 6 2015 01:45:25
LTP (Μακρόχρονη Συναπτική Ενδυνάμωση): Ιδιότητες & Μηχανισμοί Επαγωγής  / Διάλεξη 7 2015 01:50:31
LTP: Μηχανισμοί Διατήρησης. Μεταμεταφραστικές Τροποποιήσεις & Πρωτεϊνοσύνθεση  / Διάλεξη 8 2015 01:51:42
LTP: Μηχανισμοί Διατήρησης. Πρωτεϊνοσύνθεση, Συναπτική Σήμανση. Σχέσεις LTP με συμπεριφορά  / Διάλεξη 9 2015 01:54:03
Συστημική Μνημονική Παγίωση: Θεωρίες & Νευροβιολογικοί Μηχανισμοί  / Διάλεξη 10 2015 02:15:57
Γήρας & Μνήμη. Η νόσος του Alzheimer.  / Διάλεξη 11 2015 02:09:37