Βρέθηκαν 178 αποτελέσματα   RSS     Μπεληγιάννης Γρηγόριος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 10η Διάλεξη - Διαχείριση Έργων (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 10 2014 01:31:32
[Play] 10η Διάλεξη - Λήψη Απλών Αποφάσεων  / Διάλεξη 10 2015 01:39:41
[Play] 1η Διάλεξη - Βασικές Αρχές Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (1ο Μέρος)  / Διάλεξη 1 2014 02:15:38
[Play] 1η Διάλεξη - Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων. Συστήματα Αναγνώρισης Προτύπων/Λήψης Αποφάσεων  / Διάλεξη 1 2015 02:02:44
[Play] 2η Διάλεξη - Βασικές Αρχές Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 2 2014 02:02:44
[Play] 2η Διάλεξη - Θεωρία Απόφασης του Bayes. Ταξινομητές, Διακρίνουσες Συναρτήσεις και Επιφάνειες Απόφασης. Πιθανότητες Λάθους και Διαστήματα  / Διάλεξη 2 2015 02:04:59
[Play] 3η Διάλεξη - Θεωρία Απόφασης του Bayes. Παρουσίαση παραδειγμάτων και επίλυση ασκήσεων  / Διάλεξη 3 2015 01:48:02
[Play] 3η Διάλεξη - Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (1ο Μέρος)  / Διάλεξη 3 2014 02:08:22
[Play] 4η Διάλεξη - Επίλυση Προβλημάτων με Αναζήτηση  / Διάλεξη 4 2015 02:12:36
[Play] 4η Διάλεξη - Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 4 2014 01:39:16
[Play] 5η Διάλεξη - Διαγράμματα Κλάσης (1ο Μέρος)  / Διάλεξη 5 2014 02:15:30
[Play] 5η Διάλεξη - Πληροφορημένη Αναζήτηση και Εξερεύνηση  / Διάλεξη 5 2015 01:32:26
[Play] 6η Διάλεξη - Αλγόριθμοι Τοπικής Αναζήτησης και Προβλήματα Βελτιστοποίησης, Αλγόριθμοι Αναζήτησης (Ασκήσεις)  / Διάλεξη 6 2015 01:52:08
[Play] 6η Διάλεξη - Διαγράμματα Κλάσης (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 6 2014 02:03:29
[Play] 7η Διάλεξη - Διαγράμματα Καταστάσεων  / Διάλεξη 7 2014 01:58:15
[Play] 7η Διάλεξη - Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών  / Διάλεξη 7 2015 01:31:32
[Play] 8η Διάλεξη - Αναζήτηση με Αντιπαλότητα  / Διάλεξη 8 2015 01:51:11
[Play] 8η Διάλεξη - Διαγράμματα Δραστηριοτήτων  / Διάλεξη 8 2014 01:47:05
[Play] 9η Διάλεξη - Ασκήσεις χρονοπρογραμματισμού έργου με τη μέθοδο PERT / CPM (2ο μέρος - 1η ώρα)  / Διάλεξη 23 2014 00:38:40
[Play] 9η Διάλεξη - Ασκήσεις χρονοπρογραμματισμού έργου με τη μέθοδο PERT / CPM (2ο μέρος - 2η ώρα)  / Διάλεξη 24 2014 00:43:25
Top