Βρέθηκαν 78 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Θεατρικών Σπουδών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] lesson_11_partΑ 2015 01:24:24
[Play] lesson_11_partΒ 2015 00:46:50
[Play] lesson_12_partB 2015 01:25:12
[Play] lesson_13 2015 01:27:29
[Play] lesson_14_partA 2015 00:32:25
[Play] lesson_14_partΒ 2015 01:02:23
[Play] lesson_15_partΑ 2015 00:39:48
[Play] lesson_15_partΒ 2015 00:42:52
[Play] lesson_1_partΒ (partB) 2015 01:24:47
[Play] lesson_6_partΒ (partB) 2015 01:07:57
[Play] lesson_7_partΒ (partB) 2015 01:21:45
[Play] lesson_8_partΑ (partB) 2015 01:09:03
[Play] lesson_12_partB (partB) 2015 01:25:12
[Play] Το θέατρο του Μαρκέλλου. Ενότητα 11 (γ)  / Διάλεξη 13 2015 00:22:06
[Play] Το θέατρο της Ασπένδου. Ενότητα 12  / Διάλεξη 14 2015 00:12:31
[Play] Οι διαφορές ανάμεσα στο ελληνικό και το ρωμαϊκό θέατρο. Ενότητα 9  / Διάλεξη 10 2015 00:41:34
[Play] Το θέατρο της Επιδαύρου. Ενότητα 6 (α)  / Διάλεξη 6 2015 01:01:50
[Play] Το θέατρο της Πριήνης και η θεωρία για τον ανελκυστήρα. Ενότητα 5  / Διάλεξη 5 2015 00:50:17
[Play] Το θέατρο της Σικυώνας. Ενότητα 6 (β)  / Διάλεξη 7 2015 01:03:42
[Play] Το θέατρο του Στράτου. Ενότητα 6 (γ) - Το θέατρο των Οινιάδων. Ενότητα 7  / Διάλεξη 8 2015 00:33:24
Top