Βρέθηκαν 185 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Φιλολογίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ενότητα 6 2014 00:11:08
[Play] Ενότητα 5 2014 00:15:00
[Play] Ενότητα 4 2014 00:15:17
[Play] Ενότητα 3 2014 00:11:40
[Play] Ενότητα 2 2014 00:12:29
[Play] Ενότητα 1 2014 00:12:27
[Play] Επεξεργασία προτάσεων  / Διάλεξη 4 2014 00:57:52
[Play] Διάλεξη 05 Πρόλογος (157e-159a): Χαρμίδου εγκώμιο - Πρώτο επεισόδιο (159b-160d): Πρώτος ορισμὸς της σωφροσύνης (ἡσυχιότης τις) και η ανασκευή της.  / Διάλεξη 5 2014 01:59:37
[Play] Διάλεξη 4: Ο Αρισταγόρας στην Σπάρτη (Ε 49-51)• Η Μεταπολίτευση των Αθηνών: απὸ τους Πεισιστρατίδες στους Αλκμεωνίδες (μέρος α’) (Ε 55-58).  / Διάλεξη 4 2014 01:57:53
[Play] Κατάκτηση Μορφολογίας_partB  / Διάλεξη 6 2014 01:54:12
[Play] Κατάκτηση Μορφολογίας_partA  / Διάλεξη 6 2014 00:44:25
[Play] Κατάκτηση λεξιλογίου-Ρήματα_partB  / Διάλεξη 5 2014 01:12:53
[Play] Αντίληψη προφορικού λόγου  / Διάλεξη 3 2014 00:25:29
[Play] Διάλεξη 04 Πρόλογος (154d-156d6): Το αυτοσχέδιο θεατρικό του Κριτία με τίτλο «Ο Σωκράτης γιατρός».  / Διάλεξη 4 2014 02:04:46
[Play] Ενότητα 16 2014 01:49:27
[Play] Κατάκτηση λεξιλογίου-Ρήματα_partA  / Διάλεξη 5 2014 00:15:15
[Play] Κατάκτηση Λεξικού_partB  / Διάλεξη 4 2014 01:30:25
[Play] Κατάκτηση Λεξικού_partA  / Διάλεξη 4 2014 00:25:38
[Play] Κατάκτηση Φωνολογίας  / Διάλεξη 3 2014 01:27:28
[Play] Ενότητα 15 2014 02:04:45
Top