Βρέθηκαν 90 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Νέα Ενότητα 9η 2015 00:23:53
[Play] Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις: Η κατάσταση των πραγμάτων στο διεθνή χώρο και την Ελλάδα.[ Μέρος Α]  / Διάλεξη 2 2015 01:00:00
[Play] Βασικές Έννοιες της Διδακτικής & ΤΠΕ [Μέρος Α]  / Διάλεξη 7 2015 00:45:54
[Play] Διάλεξη 3 2015 00:19:10
[Play] Διάλεξη 2 2015 00:32:00
[Play] Διάλεξη 4 2015 00:25:51
[Play] Διάλεξη 5Β 2015 00:12:23
[Play] Νέα Ενότητα 2η 2015 00:39:09
[Play] Διάλεξη 4Α 2015 00:22:04
[Play] Εργαστήριο 5ο (Μέρος Α): Ανίχνευση Πρότερων γνώσεων - Εννοιολογική Χαρτογράφηση  / Διάλεξη 5 2015 00:32:43
[Play] Εργαστήριο 1ο: Οι έννοιες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και του Διαθέσιμου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών στο Νηπιαγωγείο - Η θέση των ΤΠΕ στο ΑΠΣ και στο ΔΕΠΠΣ  / Διάλεξη 1 2015 00:27:51
[Play] Αξιολόγηση & Τεκμηρίωση Εκπαιδευτικού Σεναρίου με Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών  / Διάλεξη 14 2015 00:16:01
[Play] Διάλεξη 5 2015 00:33:18
[Play] Διάλεξη 3 2015 00:21:59
[Play] Νέα Ενότητα 10η 2015 00:36:17
[Play] Διάλεξη 5Α 2015 00:06:45
[Play] Διάλεξη 4 2015 00:21:36
[Play] Νέα Ενότητα 3η 2015 00:23:43
[Play] Διάλεξη 2 2015 00:17:30
[Play] Διάλεξη 1 2015 00:20:17
Top