Βρέθηκαν 162 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Χημικών Μηχανικών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Συζήτηση επί της προόδου  / Διάλεξη 19 2015 00:37:51
[Play] 4.Επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων _ 2ο Μέρος 2014 01:21:44
[Play] Ομαλά Επιταχυνόμενη Κυκλική κίνηση 2015 00:08:59
[Play] 3.Αριθμητική ολοκλήρωση _ 1ο Μέρος 2014 01:18:04
[Play] Αναζήτηση καταστατικής συσχέτισης με την ολοκληρωματική μέθοδο  / Διάλεξη 12 2015 01:10:40
[Play] Πρότυπα Φυσικών και Χημικών Φαινομένων (Μέρος 1)  / Διάλεξη 8 2015 00:49:07
[Play] Καταστατικές Εξισώσεις Πραγματικών Αερίων (Μέρος 3)  / Διάλεξη 28 2015 00:34:59
[Play] Μηχανικές Δυνάμεις 4 2015 00:15:42
[Play] Ολοκληρωματική Μέθοδος - Διαφορική Μέθοδος  / Διάλεξη 11 2015 00:30:47
[Play] Γωνιακή Ταχύτητα 2015 00:13:05
[Play] 5.β) Ηλεκτρικό δυναμικό - κυλινδρικές 2015 00:16:00
[Play] Φροντιστήριο - Μοντέλα γενικά - Ανάπτυξη μοντέλου "άλμα επί κοντώ"  / Διάλεξη 2 2015 00:31:05
[Play] Βολές 2015 00:21:43
[Play] Φροντιστήριο - Ανάπτυξη Μοντέλου "άλμα εις μήκος" και μοντέλου "ομπρέλας"  / Διάλεξη 3 2015 00:44:14
[Play] Κινητική Ενέργεια 2015 00:10:20
[Play] 2.Αριθμητική παραγώγιση _ 2ο Μέρος 2014 01:31:15
[Play] 5.γ) Ηλεκτρικό δυναμικό - σφαιρικές 1 2015 00:15:36
[Play] 5.ε) Ηλεκτρικό δυναμικό - συνεχής κατανομή 2015 00:11:23
[Play] Η έννοια του Προτύπου (Μέρος 2)  / Διάλεξη 5 2015 00:26:42
[Play] Φροντιστήριο - Εφαρμογές αρχών διατήρησης (Μέρος 3)  / Διάλεξη 10 2015 00:48:07
Top