Βρέθηκαν 162 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Χημικών Μηχανικών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ο 2ος Νόμος της Θερμοδυναμικής  / Διάλεξη 24 2015 00:48:20
[Play] Φροντιστήριο - Εφαρμογές αρχών διατήρησης (Μέρος 1)  / Διάλεξη 6 2015 00:42:03
[Play] 6.Παρεμβολή / Παρέκταση _ 1ο Μέρος 2014 01:29:37
[Play] 2.Αριθμητική παραγώγιση _ 2ο Μέρος 2014 01:31:15
[Play] Κινητική Ενέργεια 2015 00:10:20
[Play] Ομαλά Επιταχυνόμενη Κυκλική κίνηση 2015 00:08:59
[Play] Καταστατικές Εξισώσεις Πραγματικών Αερίων (Μέρος 2)  / Διάλεξη 27 2015 00:41:32
[Play] Γωνιακή Ταχύτητα 2015 00:13:05
[Play] 5.Επίλυση γραμμικών συστημάτων _ 1ο Μέρος 2014 01:15:37
[Play] Συσχετισμός ενροπίας με Θερμοκρασία και Πίεση - Καταστατικές Εξισώσεις Πραγματικών Αερίων (Μέρος 1)  / Διάλεξη 26 2015 00:43:51
[Play] Πρότυπα Φυσικών και Χημικών Φαινομένων (Μέρος 1)  / Διάλεξη 8 2015 00:49:07
[Play] Ολοκληρωματική Μέθοδος - Διαφορική Μέθοδος  / Διάλεξη 11 2015 00:30:47
[Play] 5.β) Ηλεκτρικό δυναμικό - κυλινδρικές 2015 00:16:00
[Play] Ο 1ος Νόμος της Θερμοδυναμικής (Μέρος 1)  / Διάλεξη 21 2015 00:37:41
[Play] 5.γ) Ηλεκτρικό δυναμικό - σφαιρικές 1 2015 00:15:36
[Play] Αναζήτηση καταστατικής συσχέτισης με την ολοκληρωματική μέθοδο  / Διάλεξη 12 2015 01:10:40
[Play] Βολές 2015 00:21:43
[Play] 5.ε) Ηλεκτρικό δυναμικό - συνεχής κατανομή 2015 00:11:23
[Play] Η έννοια του Προτύπου (Μέρος 2)  / Διάλεξη 5 2015 00:26:42
[Play] Αρμονικά κύματα 2015 00:12:52
Top