Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (UPnet) [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ανοικτά Μαθήματα - Οδηγίες, Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (UPnet)

Δημιουργία νέου πόρου με την συμπλήρωση των τριών πρώτων καρτελών.
Εξάμηνο: 1o 2015-01-30 00:04:11 335

Ανοικτά Μαθήματα - Οδηγίες, Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (UPnet)

Λήψη email από τον Διαχειριστή της πλατφόρμας και δημιουργία στοιχείων σύνδεσης από τον Χρήστη.
Εξάμηνο: 1o 2015-01-30 00:01:29 539

Ανοικτά Μαθήματα - Οδηγίες, Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (UPnet)

Επεξεργασία του βίντεο και αφαίρεση ανεπιθύμητων κομματιών
Εξάμηνο: 1o 2015-01-30 00:03:08 334
Top