Βρέθηκαν 189 αποτελέσματα   RSS     Φυσική [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 5.ε) Ηλεκτρικό δυναμικό - συνεχής κατανομή 2015 00:11:23
[Play] 6.α) Πυκνωτές 1 2015 00:16:20
[Play] 6.β) Πυκνωτές 2 2015 00:12:29
[Play] 6.γ) Πυκνωτές 3 2015 00:15:21
[Play] 7.α) Ηλεκτρικό ρεύμα 2015 00:16:42
[Play] 7.β) Ο Νόμος του Ohm 2015 00:18:08
[Play] 7.γ) Ηλεκτρική ισχύς 2015 00:12:29
[Play] 8.α) Μαγνητισμός 1 2015 00:15:03
[Play] 8.β) Μαγνητισμός 2 2015 00:14:56
[Play] 8.γ) Μαγνητισμός 3 2015 00:17:23
[Play] 8.δ) Biot-Savart 2015 00:18:22
[Play] 9.a) Ampere Law 1 2015 00:12:56
[Play] 9.b) Ampere'sLaw 2 2015 00:14:53
[Play] Nόμοi του Νεύτωνα 2015 00:07:03
[Play] Ένταση του Ήχου 2015 00:17:30
[Play] Έργο 1 2015 00:16:25
[Play] Έργο 2 2015 00:10:51
[Play] Ήχος 1 2015 00:14:03
[Play] Ήχος 2 2015 00:09:13
[Play] Ώθηση - Ορμή 2015 00:08:48
Top