Βρέθηκαν 177 αποτελέσματα   RSS     Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 8. Εισαγωγή στον Ακέραιο & Μικτό Προγραμματισμό 2015 00:07:36
[Play] 3. Μέθοδος Simplex & Ερμηνεία Αποτελέσματος 2015 00:09:50
[Play] 2. Υπολογισμός Σκιωδών Τιμών σε προβλήματα με 2 μεταβλητές απόφασης 2015 00:18:07
[Play] 5. Μέθοδος Μ 2015 00:06:34
[Play] 6. Δυικότητα 2015 00:12:08
[Play] 7. Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 2015 00:10:58
[Play] 1. Εισαγωγή στο Λογισμικό R & Βασική Χρήση 2015 00:44:12
[Play] 4. Σύγκριση Πακέτων Βελτιστοποίησης 2015 00:16:23
[Play] Αποτελεσματικότητα-Εισαγωγή 2015 00:01:50
[Play] Δημόσια αγαθά, εξωτερικότητες και αποτυχίες της αγοράς 2015 00:06:23
[Play] Άσκηση ισορροπίας και εύρεσης αρίστου επιπέδου επιδότησης 2015 00:12:17
[Play] Άσκηση ελαχιστοποίησης κόστους και εύρεσης αρίστου σημείου παραγωγής 2015 00:07:25
[Play] Άσκηση ελαχιστοποίησης κόστους 2015 00:07:25
[Play] Άσκηση ισορροπίας 2015 00:12:17
[Play] Εξωτερικότητες και αποτυχία στην αγορά Ενέργειας 2015 00:06:23
[Play] Αποτελεσματικότητα-Θεωρία και παραδείγματα 2015 00:10:47
[Play] Ανάλυση Κόστους-Οφέλους: Διευκρινίσεις 2015 00:07:42
Top