Βρέθηκαν 177 αποτελέσματα   RSS     Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 1. Εισαγωγή στο Λογισμικό R & Βασική Χρήση 2015 00:44:12
[Play] 10η Διάλεξη - Διαχείριση Έργων (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 10 2014 01:31:32
[Play] 1η Διάλεξη - Βασικές Αρχές Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (1ο Μέρος)  / Διάλεξη 1 2014 02:15:38
[Play] 2. Υπολογισμός Σκιωδών Τιμών σε προβλήματα με 2 μεταβλητές απόφασης 2015 00:18:07
[Play] 2η Διάλεξη - Βασικές Αρχές Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 2 2014 02:02:44
[Play] 3. Μέθοδος Simplex & Ερμηνεία Αποτελέσματος 2015 00:09:50
[Play] 3η Διάλεξη - Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (1ο Μέρος)  / Διάλεξη 3 2014 02:08:22
[Play] 4. Σύγκριση Πακέτων Βελτιστοποίησης 2015 00:16:23
[Play] 4η Διάλεξη - Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 4 2014 01:39:16
[Play] 5. Μέθοδος Μ 2015 00:06:34
[Play] 5η Διάλεξη - Διαγράμματα Κλάσης (1ο Μέρος)  / Διάλεξη 5 2014 02:15:30
[Play] 6. Δυικότητα 2015 00:12:08
[Play] 6η Διάλεξη - Διαγράμματα Κλάσης (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 6 2014 02:03:29
[Play] 7. Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 2015 00:10:58
[Play] 7η Διάλεξη - Διαγράμματα Καταστάσεων  / Διάλεξη 7 2014 01:58:15
[Play] 8. Εισαγωγή στον Ακέραιο & Μικτό Προγραμματισμό 2015 00:07:36
[Play] 8η Διάλεξη - Διαγράμματα Δραστηριοτήτων  / Διάλεξη 8 2014 01:47:05
[Play] 9η Διάλεξη - Ασκήσεις χρονοπρογραμματισμού έργου με τη μέθοδο PERT / CPM (2ο μέρος - 1η ώρα)  / Διάλεξη 23 2014 00:38:40
[Play] 9η Διάλεξη - Ασκήσεις χρονοπρογραμματισμού έργου με τη μέθοδο PERT / CPM (2ο μέρος - 2η ώρα)  / Διάλεξη 24 2014 00:43:25
[Play] 9η Διάλεξη - Ασκήσεις χρονοπρογραμματισμού έργου με τη μέθοδο PERT / CPM (2ο μέρος - 3η ώρα)  / Διάλεξη 25 2014 00:18:27
Top