Βρέθηκαν 621 αποτελέσματα   RSS     Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Varvarigos2015_partB 2015 01:03:01
[Play] Karakapilidis_partA 2015 01:12:44
[Play] Σύγχρονη μηχανή 6  / Διάλεξη 11 2015 00:21:11
[Play] Εργαστηριακά πειράματα 2015 00:13:04
[Play] megalooik1 2015 01:08:43
[Play] Ενότητα 06.7 - Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Φόρμες και παράθυρα διαλόγου  / Διάλεξη 6 2014 00:13:43
[Play] tzagara3 2015 00:05:54
[Play] Ενότητα 06.8 - Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Γλώσσες εντολών  / Διάλεξη 6 2014 00:07:50
[Play] Ενότητα 06.4 - Απευθείας χειρισμός: Αρχές σχεδίασης εικονικών αναπαραστάσεων  / Διάλεξη 6 2014 00:23:58
[Play] Ενότητα 06.5 - Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Μενού  / Διάλεξη 6 2014 00:20:59
[Play] Ενότητα 06.3 - Απευθείας χειρισμός: Βασικές αρχές σχεδιασμού  / Διάλεξη 6 2014 00:17:02
[Play] Kontogiannis_partB 2015 00:54:15
[Play] megalooik2 2015 00:31:41
[Play] tzagara4 2015 00:18:22
[Play] Ενότητα 07.4 - Ανάλυση εργασιών  / Διάλεξη 7 2014 00:35:13
[Play] Berberidis2015_partB 2015 00:12:07
[Play] Venetis_PartC 2015 01:06:03
[Play] Karakapilidis_partC 2015 00:50:51
[Play] Ενότητα 06.1 - Στυλ αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση  / Διάλεξη 6 2014 00:07:41
[Play] Venetis_PartB 2015 00:06:24
Top