Βρέθηκαν 621 αποτελέσματα   RSS     Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Berberidis2015_partA 2015 01:06:44
[Play] Berberidis2015_partB 2015 00:12:07
[Play] Berberidis2015_partC 2015 00:46:04
[Play] 01. Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2014 00:48:17
[Play] 02. Το Κβαντικό Φαινόμενο  / Διάλεξη 2 2014 00:13:14
[Play] 03. Χρήση του Κβαντικού Φαινομένου σε Μετρήσεις  / Διάλεξη 3 2014 00:22:21
[Play] 04. Κλασική και Κβαντική Πιθανότητα  / Διάλεξη 4 2014 00:06:27
[Play] 05. Μιγαδικοί Αριθμοί  / Διάλεξη 5 2014 00:13:19
[Play] 06. Κβαντικά Συστήματα Δύο Καταστάσεων  / Διάλεξη 6 2014 00:31:20
[Play] 07. Συμβολισμός Dirac  / Διάλεξη 7 2014 00:03:18
[Play] 08. Εσωτερικό Γινόμενο  / Διάλεξη 8 2014 00:10:09
[Play] 09. Εξωτερικό Γινόμενο  / Διάλεξη 9 2014 00:03:28
[Play] 10. Πίνακες ως Κβαντικές Πύλες  / Διάλεξη 10 2014 00:05:18
[Play] 10η Διάλεξη - Διαχείριση Έργων (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 10 2014 01:31:32
[Play] 10η Διάλεξη - Λήψη Απλών Αποφάσεων  / Διάλεξη 10 2015 01:39:41
[Play] 11. Πρόσθεση και Πολλαπλασιασμός Πινάκων  / Διάλεξη 11 2014 00:02:52
[Play] 12. Είδη και Μετασχηματισμοί Πινάκων  / Διάλεξη 12 2014 00:23:31
[Play] 13. Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα  / Διάλεξη 13 2014 00:16:37
[Play] 14. Παραδείγματα  / Διάλεξη 14 2014 00:14:45
[Play] 15. Qubits  / Διάλεξη 15 2014 00:13:15
Top