Βρέθηκαν 48 αποτελέσματα   RSS     Επιστήμες Χημικού Μηχανικού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Γραμμική Ανάλυση Ευστάθειας (Μέρος 2)  / Διάλεξη 16 2015 00:25:37
[Play] 8.Πεπερασμένες διαφορές _ 4o Μέρος 2014 01:16:16
[Play] 7.Επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων 1ης τάξης _ 2ο Μέρος 2014 01:19:47
[Play] 6.Παρεμβολή / Παρέκταση _ 2ο Μέρος 2014 01:17:57
[Play] 8.Πεπερασμένες διαφορές _ 3o Μέρος 2014 01:21:58
[Play] 5.Επίλυση γραμμικών συστημάτων _ 2ο Μέρος 2014 00:43:46
[Play] Γραμμική Ανάλυση Ευστάθειας (Μέρος 1)  / Διάλεξη 15 2015 00:51:24
[Play] Πρότυπα Φυσικών και Χημικών Φαινομένων (Μέρος 2)  / Διάλεξη 9 2015 00:37:22
[Play] Ο 1ος Νόμος της Θερμοδυναμικής (Μέρος 2)  / Διάλεξη 22 2015 00:45:02
[Play] 4.Επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων _ 1ο Μέρος 2014 01:18:43
[Play] 2.Αριθμητική παραγώγιση _ 3ο Μέρος 2014 01:22:10
[Play] 8.Πεπερασμένες διαφορές _ 2o Μέρος 2014 01:24:39
[Play] Φροντιστήριο - Εφαρμογές αρχών διατήρησης (Μέρος 2)  / Διάλεξη 7 2015 00:45:26
[Play] 7.Επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων 1ης τάξης _ 1o Μέρος 2014 01:19:07
[Play] Φροντιστήριο - Εφαρμογές αρχών διατήρησης (Μέρος 3)  / Διάλεξη 10 2015 00:48:07
[Play] 3.Αριθμητική ολοκλήρωση _ 2ο Μέρος 2014 00:53:35
[Play] Φροντιστήριο - Ανάπτυξη Μοντέλου "άλμα εις μήκος" και μοντέλου "ομπρέλας"  / Διάλεξη 3 2015 00:44:14
[Play] Φροντιστήριο - Μοντέλα γενικά - Ανάπτυξη μοντέλου "άλμα επί κοντώ"  / Διάλεξη 2 2015 00:31:05
[Play] Καταστατικές Εξισώσεις Πραγματικών Αερίων (Μέρος 3)  / Διάλεξη 28 2015 00:34:59
[Play] Η έννοια του Προτύπου (Μέρος 2)  / Διάλεξη 5 2015 00:26:42
Top