Βρέθηκαν 11 αποτελέσματα   RSS     Νευροβιολογία Μνημονικών Λειτουργιών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Σύνοψη Ενότητας 3. Συνειρμική/Εξαρτημένη Μάθηση & Μνήμη  / Διάλεξη 4 2015 01:35:48
[Play] Συστημική Μνημονική Παγίωση: Θεωρίες & Νευροβιολογικοί Μηχανισμοί  / Διάλεξη 10 2015 02:15:57
[Play] Νευροβιολογία Μνημονικής Παγίωσης & Συναπτική Πλαστικότητα  / Διάλεξη 6 2015 01:45:25
[Play] Κατηγοριοποιήσεις  / Διάλεξη 2 2015 01:26:53
[Play] Ενεργός Μνήμη. Νευροβιολογία Εθισμού & Ευαισθητοποίησης στην Aplysia  / Διάλεξη 3 2015 01:35:01
[Play] Εισαγωγή – Στόχοι – Γενικοί Ορισμοί  / Διάλεξη 1 2015 01:18:10
[Play] Δηλωτική & Βιωματική Μνήμη  / Διάλεξη 5 2015 02:01:10
[Play] Γήρας & Μνήμη. Η νόσος του Alzheimer.  / Διάλεξη 11 2015 02:09:37
[Play] LTP: Μηχανισμοί Διατήρησης. Πρωτεϊνοσύνθεση, Συναπτική Σήμανση. Σχέσεις LTP με συμπεριφορά  / Διάλεξη 9 2015 01:54:03
[Play] LTP: Μηχανισμοί Διατήρησης. Μεταμεταφραστικές Τροποποιήσεις & Πρωτεϊνοσύνθεση  / Διάλεξη 8 2015 01:51:42
[Play] LTP (Μακρόχρονη Συναπτική Ενδυνάμωση): Ιδιότητες & Μηχανισμοί Επαγωγής  / Διάλεξη 7 2015 01:50:31
Top