Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα   RSS     Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 10η Διάλεξη - Διαχείριση Έργων (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 10 2014 01:31:32
[Play] 1η Διάλεξη - Βασικές Αρχές Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (1ο Μέρος)  / Διάλεξη 1 2014 02:15:38
[Play] 2η Διάλεξη - Βασικές Αρχές Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 2 2014 02:02:44
[Play] 3η Διάλεξη - Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (1ο Μέρος)  / Διάλεξη 3 2014 02:08:22
[Play] 4η Διάλεξη - Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 4 2014 01:39:16
[Play] 5η Διάλεξη - Διαγράμματα Κλάσης (1ο Μέρος)  / Διάλεξη 5 2014 02:15:30
[Play] 6η Διάλεξη - Διαγράμματα Κλάσης (2ο Μέρος)  / Διάλεξη 6 2014 02:03:29
[Play] 7η Διάλεξη - Διαγράμματα Καταστάσεων  / Διάλεξη 7 2014 01:58:15
[Play] 8η Διάλεξη - Διαγράμματα Δραστηριοτήτων  / Διάλεξη 8 2014 01:47:05
[Play] 9η Διάλεξη - Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος)  / Διάλεξη 9 2014 01:56:06
Top