Βρέθηκαν 31 αποτελέσματα   RSS     Κλινική Άσκηση στην Πνευμονολογία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 2_4_Φυσική εξέταση και ιστορικό_Επίκρουση 2015 00:14:32
[Play] 3_3_Διαγνωστικές εξετάσεις_Διαχυτική ικανότητα 2015 00:25:42
[Play] 3_2_Διαγνωστικές εξετάσεις_Πληθυσμογραφία 2015 00:17:43
[Play] 3_6_Διαγνωστικές εξετάσεις_Παλμική οξυμετρία 2015 00:18:56
[Play] 1_2_Σημεία και συμπτώματα_Πτύελα 2015 00:10:53
[Play] 1_4_Σημεία και συμπτώματα_Θωρακικό άλγος 2015 00:26:14
[Play] 2_2_Φυσική εξέταση και ιστορικό_Επισκόπηση 2015 00:43:29
[Play] 3_8_Διαγνωστικές εξετάσεις_Παρακέντηση πλευριτικής συλλογής 2015 00:17:54
[Play] 3_5_Διαγνωστικές εξετάσεις_Αρτηριακή παρακέντηση 2015 00:15:11
[Play] 3_9_Διαγνωστικές εξετάσεις_Μελέτη ύπνου 2015 00:09:26
[Play] 2_3_Φυσική εξέταση και ιστορικό_Ψηλάφηση 2015 00:12:23
Top