Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα   RSS     Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 5η  / Μέρος 2 2015 00:36:19
[Play] Διάλεξη 6η 2015 00:31:17
[Play] Διάλεξη 7η  / Μέρος 1 2015 00:37:07
[Play] Διάλεξη 7η  / Μέρος 2 2015 00:10:19
[Play] Διάλεξη 8η  / Μέρος 1 2015 00:50:20
[Play] Διάλεξη 8η  / Μέρος 2 2015 00:28:17
[Play] Διάλεξη 9η  / Μέρος 1 2015 00:37:40
[Play] Διάλεξη 9η  / Μέρος 2 2015 00:51:29
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 1 2015 00:16:56
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 11 2015 00:53:06
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 12 2015 00:26:19
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 2 2015 01:26:06
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 3 2015 00:45:13
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 4 2015 00:58:04
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 5 2015 00:33:04
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 6 2015 00:13:08
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 7 2015 00:42:10
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 8 2015 01:56:45
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 9 - 10 2015 00:35:38
[Play] Λεπτές Τομές - Εργαστήριο 11Α 2015 00:04:26
Top