Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα   RSS     Θεωρία Λήψης Αποφάσεων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 1η Διάλεξη - Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων. Συστήματα Αναγνώρισης Προτύπων/Λήψης Αποφάσεων  / Διάλεξη 1 2015 02:02:44
[Play] 2η Διάλεξη - Θεωρία Απόφασης του Bayes. Ταξινομητές, Διακρίνουσες Συναρτήσεις και Επιφάνειες Απόφασης. Πιθανότητες Λάθους και Διαστήματα  / Διάλεξη 2 2015 02:04:59
[Play] 3η Διάλεξη - Θεωρία Απόφασης του Bayes. Παρουσίαση παραδειγμάτων και επίλυση ασκήσεων  / Διάλεξη 3 2015 01:48:02
[Play] 4η Διάλεξη - Επίλυση Προβλημάτων με Αναζήτηση  / Διάλεξη 4 2015 02:12:36
[Play] 5η Διάλεξη - Πληροφορημένη Αναζήτηση και Εξερεύνηση  / Διάλεξη 5 2015 01:32:26
[Play] 6η Διάλεξη - Αλγόριθμοι Τοπικής Αναζήτησης και Προβλήματα Βελτιστοποίησης, Αλγόριθμοι Αναζήτησης (Ασκήσεις)  / Διάλεξη 6 2015 01:52:08
[Play] 10η Διάλεξη - Λήψη Απλών Αποφάσεων  / Διάλεξη 10 2015 01:39:41
[Play] 7η Διάλεξη - Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών  / Διάλεξη 7 2015 01:31:32
[Play] 8η Διάλεξη - Αναζήτηση με Αντιπαλότητα  / Διάλεξη 8 2015 01:51:11
Top